Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 257
z 26
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji ▲Data publikacji
Akcja
2010/B/0002Decyzja o umorzeniu postępowania o ustaleniu środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia p.n. „Rewitalizacja miasta Redy poprzez zagospodarowanie i odnowę parku nad rzeką Reda”, zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych nr : 20, 21, 43/50, 43/106, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51/4, 52, 53/1, 53/2, 54, 55, 56, 57, 58/3, 59/11, 60/4 i 1178 (obręb 1) w Redzie”.IN/7624/99/201015-03-2010 09:4915-03-2010 08:53Urząd Miasta w Redzie
2010/B/0001Decyzja uchylająca ostateczną decyzję nr IN/7624/94/2009 z dnia 21.07.2009 r. o ustaleniu środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia p.n. „Rewitalizacja miasta Redy poprzez zagospodarowanie i odnowę parku nad rzeką Reda”, zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych nr 20, 21, 43/50, 43/106, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51/4, 52, 53/1, 53/2, 54, 55, 56, 57, 58/3, 59/11 i 1178 (obręb 1).IN/7624/94U/200915-03-2010 09:5015-03-2010 08:54Urząd Miasta w Redzie
2010/C/0001Uchwała Rady Miejskiej w Redzie Nr XXX/283/2009 z dnia 11 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy w obszarze jednostki "D", położonej pomiędzy terenami kolejowymi, a granicą administracyjną z gminą Wejherowo18-03-2010 13:3518-03-2010 13:39Urząd Miasta w Redzie
2010/C/0002Uchwała Rady Miejskiej w Redzie Nr XXX/285/2009 z dnia 11 marca 2009r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego fragmentów miasta Redy - rejon ul. Leśnej i rejon ul. Leśnej II18-03-2010 13:3718-03-2010 13:06Urząd Miasta w Redzie
2010/C/0003Uchwała Rady Miejskiej w Redzie Nr XXX/286/2009 z dnia 11 marca 2009r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy w rejonie ulic Cechowej, Puckiej, Wiejskiej, Jodłowej, Akacjowej i Kazimierskiej - w tym zmiany fragmentów planów miejscowych obowiązujących w tym rejonie.18-03-2010 13:3918-03-2010 13:06Urząd Miasta w Redzie
2010/C/0004Uchwała Rady Miejskiej w Redzie Nr XXXIII/310/2009 z dnia 29 maja 2009r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta obejmującego północno-zachodnią część obszaru Rekowa w Redzie.18-03-2010 13:4618-03-2010 13:39Urząd Miasta w Redzie
2010/C/0005Uchwała Rady Miejskiej w Redzie Nr XXXIX/349/2009 z dnia 30 września 2009r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Pieleszewo w Redzie, obejmującej obszar położony w rejonie ul. Warzywniczej, w granicach strefy funkcjonalnej oznaczonej symbolem 9MU.18-03-2010 13:4818-03-2010 13:05Urząd Miasta w Redzie
2010/C/0006Uchwała Rady Miejskiej w Redzie Nr XLVI/393/2010 z dnia 2 marca 2010r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy - rejon Ciechocina, obejmującej obszary położone w rejonie ulic Olchowej i Brzozowej w Redzie.18-03-2010 13:4918-03-2010 13:39Urząd Miasta w Redzie
2010/C/00071. Projekt zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Redy w rejonie ulic Obwodowej, Puckiej i Wejherowskiej wraz z prognozą oddziaływania ustaleń planu na środowisko 2. Projekt zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu 12 Marca w Redzie - części północnej, na obszarze pasa drogowego ulicy 12 Marca wraz z prognozą oddziaływania ustaleń planu na środowisko 3. Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy - rejon ul. Puckiej, Długiej, Harcerskiej wraz z prognozą oddziaływania ustaleń planu na środowisko25-03-2010 10:3925-03-2010 09:43Urząd Miasta w Redzie
2010/C/0008Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta obejmującego północno – zachodnią cześć obszaru Rekowa w Redzie i prognoza oddziaływania ustaleń zmiany planu na środowisko.31-03-2010 11:4931-03-2010 09:53Urząd Miasta w Redzie
z 26