Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 3309
z 331
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji ▲Data publikacji
Akcja
2009/A/0001wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowanmiach (warsztat wulkanizacyjny, ul. Nowa Palędzie)RB/7639/01/200917-11-2009 13:2020-11-2009 11:15Urząd Gminy Dopiewo
2009/B/0001postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (warsztat wulkanizacyjny, ul. Nowa Palędzie)RB/7639/01/200917-11-2009 13:2820-11-2009 10:49Urząd Gminy Dopiewo
2009/B/0002postanowienie o konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (eksploatacja złoża kruszywa naturalnego Dąbrowa WDII ul. Bukowska Dąbrowa)RB/7639/01/200817-11-2009 13:4720-11-2009 10:50Urząd Gminy Dopiewo
2009/A/0002wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (eksploatacja złoża kruszywa naturalnego Dąbrowa WD II, ul. Bukowska Dąbrowa)RB/7639/01/200817-11-2009 13:5120-11-2009 11:14Urząd Gminy Dopiewo
2009/B/0003decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (eksploatacja złoża kruszywa naturalnego Dąbrowa WD II, ul.Bukowska Dąbrowa)RB/7639/01/200817-11-2009 13:5720-11-2009 10:49Urząd Gminy Dopiewo
2009/A/0003wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (zakup i montaż pieca pirolitycznego, Fiałkowo)RB/7639/02/200917-11-2009 18:0220-11-2009 11:16Urząd Gminy Dopiewo
2009/A/0004wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (budowa utwardzenia ul. Wrzosowej i Lawendowej wraz z odwodnieniem, Skórzewo)RB/7639/04/200917-11-2009 18:2820-11-2009 11:14Urząd Gminy Dopiewo
2009/B/0004decyzje o umorzeniu postępowania (zakup i montaż pieca do pirolizy, Fiałkowo)RB/7639/02/200917-11-2009 18:3820-11-2009 10:50Urząd Gminy Dopiewo
2009/B/0005postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (budowautwardzenia ulic Wrzsowej i Lawendowej wraz z odwodnieniem, Skórzewo)17-11-2009 19:2820-11-2009 10:49Urząd Gminy Dopiewo
2009/B/0007postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (przebudowa ul. Bukowskiej wraz z odwodnieniem, Dopiewo)RB/7639/05/200917-11-2009 19:3520-11-2009 10:44Urząd Gminy Dopiewo
z 331