Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2858619
z 285862
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
423/2023wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 106 drzew i 30 m2 krzewów, ul. BluszczańskaUD-IV-WOŚ-D.6131.420.2022.RWA27-03-2023 16:0127-03-2023 16:01Urząd Miasta Stołecznego WarszawyMill-Yon Mokotów Sp. z o.o.
422/2023Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięciaOŚ-IV-UII.6220.26.2023.MAL27-03-2023 15:4927-03-2023 15:49Urząd Miasta Stołecznego WarszawyOVERKAM 7 QUBE SPV12 Sp. z o.o.
402/2023Wniosek o zezwolenie na rozbiórkę tamy bobrowej istniejącej na potoku w pobliżu działek o nr 1223/1, 1240,1241, 1248 w miejscowości Moszczenica, gmina MoszczenicaST-II.6401.15.2023.IW27-03-2023 15:3427-03-2023 15:34Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie*******
395/2023Wniosek o ustalenie planu remediacji historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi na terenie działek o numerach 59/4 i 59/6 obr. 0011 w miejscowości Ropica GórnaZS.515.2.2023.MK27-03-2023 15:2127-03-2023 15:21Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowiePKN ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku
396/2023Wniosek o ustalenie planu remediacji historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi na terenie działek nr: 20/2, 21/3, 21/5, obr. P-28 Podgórze, zlokalizowanych przy ul. Krzywda w KrakowieZS.515.1.2023.JL27-03-2023 15:2127-03-2023 15:21Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRivabella sp. z o.o.
397/2023Zgłoszenie prowadzenia działań na podstawie art. 118 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody – przebudowa drogi powiatowej Niecew-Górowa w msc. Lipnica WielkaST-II.670.45.2023.KM27-03-2023 15:2127-03-2023 15:21Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowiePaństwowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu
1758/2022Wniosek o wydanie zezwolenia na przetrzymywanie i posiadanie 1 osobnika puchacza zwyczajnego i 1 osobnika pustułkiST-II.6401.42.2022.DKo27-03-2023 15:2127-03-2023 15:21Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie*******
398/2023Zezwolenie na przetrzymywanie i posiadanie 1 osobnika puchacza i 1 osobnika pustułkiST-II.6401.42.2022.DKo27-03-2023 15:2127-03-2023 15:21Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
399/2023Zezwolenie na umyślne chwytanie oraz umyślne przemieszczanie z miejsc regularnego przebywania na inne miejsca głowacza pręgopłetwego, śliza pospolitego i brzanki w związku z planowanym działaniem pn. pn.: „Konserwacja zapory przeciwrumowiskowej betonowo -kamiennej na potoku Muszynka w km 5+344 w m. Powroźnik, gm. MuszynaST-II.6401.11.2023.DKo27-03-2023 15:2127-03-2023 15:21Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
400/2023Zgłoszenie prowadzenia działań na podstawie art. 118 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody – przebudowa drogi gminnej msc. Witowice Górne i BilskoST-II.670.46.2023.KM27-03-2023 15:2127-03-2023 15:21Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieGmina Łososina Dolna
z 285862