Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2652296
z 265230
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
67/2021wniosek dot. wydania zezwolenia dla Zespołu Przedszkoli Nr 1 w Świdniku na usunięcie drzew rosnących na działce o nr ewid. 1191 obr. geod. Miasto Świdnik, gm. Świdnik.RŚ.6323.32.202118-06-2021 08:3118-06-2021 08:31Starostwo Powiatowe w ŚwidnikuZespół Przedszkoli Nr 1
2/2021Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Starogard GdańskiPPN.6720.1.201818-06-2021 08:3018-06-2021 08:30Urząd Gminy w Starogardzie GdańskimGmina Starogard Gdański
66/2021wniosek dot. wydania zezwolenia dla Gminy Miejskiej Świdnik na usunięcie drzew rosnących na działce o nr ewid. 1532/15 obr. geod. Miasto Świdnik, gm. Świdnik w pasie drogi publicznej.RŚ.6323.31.202118-06-2021 08:2818-06-2021 08:28Starostwo Powiatowe w ŚwidnikuUrząd Miasta Świdnik
495/2021Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.WS-04.6220.65.2021.AD18-06-2021 08:2818-06-2021 08:28Urząd Miasta KrakowaMAG-KRAK sp. z o.o.
496/2021Wniosek w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachWS-04.6220.64.2021.AD18-06-2021 08:2818-06-2021 08:28Urząd Miasta KrakowaMAG-KRAK sp. z o.o.
637/2021WNIOSEK o wydanie zezwolenia na umyślne płoszenie lub niepokojenie wilka w miejscowości Gardzko w gminie Strzelce Krajeńśkie.WPN-I.6401.244.2021.KS18-06-2021 08:2818-06-2021 08:28Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.Gmina Strzelce Krajeńskie
660/2021UZUPEŁNIENIE WNIOSKU o wydanie zezwolenia na umyślne płoszenie lub niepokojenie wilka w miejscowości Gardzko w gminie Strzelce Krajeńśkie w zakresie czasu realizacji zezwolenia i sposobu wykonywanych czynności.WPN-I.6401.244.2021.KS18-06-2021 08:2818-06-2021 08:28Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.Gmina Strzelce Krajeńskie
661/2021WNIOSEK o wydanie zezwolenia na umyślne płoszenie lub niepokojenie żurawi na działkach ewidencyjnych zlokalizowanych w obrębach Lemierzycko i Głuchowo, gmina Słońsk w związku z powodowanymi szkodami.WPN-I.6401.249.2021.KS18-06-2021 08:2818-06-2021 08:28Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.*******
367/2021DECYZJA NA USUNIĘCIE DRZEWBS.613.65.2021.VI18-06-2021 08:2718-06-2021 08:27Starostwo Powiatowe w SławnieSTAROSTA SŁAWIEŃSKI
366/2021WNIOSEK O USUNIĘCIE DRZEWBS.613.65.2021.VI18-06-2021 08:2718-06-2021 08:27Starostwo Powiatowe w SławnieWójt Gminy Sławno
z 265230