Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 1477
z 148
Numer ▲Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
1/2020Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 2022DGO.IV.480.18.202016-12-2020 08:4416-12-2020 08:44Ministerstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinister Klimatu i Środowiska
1/2021decyzja zmieniająca koncesję nr 10/2019/Ł na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż w obszarze "Sierpowo"DGK-4.4773.21.202012-02-2021 12:3212-02-2021 12:32Ministerstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinister Klimatu i Środowiska
10/2020decyzja wygaszająca koncesję nr 1/2017/p na poszukiwanie i rozpoznawanie ropy naftowej i gazu ziemnego w obszarze "Koło Zachód"DGK-IV.4770.73.201823-02-2021 14:5923-02-2021 14:59Ministerstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinister Klimatu i Środowiska
10/2021zmiana koncesji nr 6/97 na wydobywanie ropy naftowej, gazu ziemnego i współwystępującej siarki ze złoża "Barnówko-Mostno-Buszewo"DGK-IV.4771.9.201808-04-2021 11:3408-04-2021 11:34Ministerstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinister Środowiska
100/2021decyzja przenosząca koncesję nr 49/2008/Ł udzieloną firmie FX Energy Poland Sp. z o.o. na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż w obszarze "Bysław - Wudzyń" na rzecz ORLEN Upstream Sp. z o.o.DGK-IV.4773.117.201928-04-2021 14:1828-04-2021 14:18Ministerstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinister Środowiska
1000/2021umorzenie postępowania dot. koncesji nr 32/2014/p na poszukiwanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obszarze "Bojszowy"DGK-IV-4770-98/33788/1503-09-2021 13:5603-09-2021 13:56Ministerstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinister Środowiska
1001/2021udzielenie koncesji nr 32/2014/p na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obszarze "Bojszowy" obejmującym część bloku koncesyjnego nr 39103-09-2021 14:0803-09-2021 14:08Ministerstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinister Środowiska
1002/2021zezwolenie na eksport Accipiter gentilisDOP-2.6000.380.202102-09-2021 14:3202-09-2021 14:32Ministerstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinister Klimatu i Środowiska
1003/2021zezwolenie na reeksport Alligator mississippiensisDOP-2.6000.383.202102-09-2021 14:3202-09-2021 14:32Ministerstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinister Klimatu i Środowiska
1004/2021zezwolenie na import Python reticulatus i Alligator mississippiensisDOP-2.6000.381.202102-09-2021 14:3202-09-2021 14:32Ministerstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinister Klimatu i Środowiska
z 148