Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2643087
z 264309
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
167/2020Decyzja - zezwolenie na usuniecie drzewROŚKZE.6131.161.202018-05-2021 10:5518-05-2021 10:55Urząd Miejski w Koronowiepodisp. Wydz. ROŚKZE. Urzędu Miejskiego w Koronowie
166/2020Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzewa/drzew/krzewówROŚKZE.6131.161.202018-05-2021 10:5518-05-2021 10:55Urząd Miejski w Koronowie*******
202/2020Wniosek z dnia 23 grudnia 2019 r. (data wpływu do tut. organu – 14 stycznia 2020 r.), złożony przez spółkę Ges Recycling Polska Sp. z o.o, ul. Jagodowa 4, 62-300 Września, reprezentowaną przez pełnomocnika – Panią Alicję Wolską, w sprawie wydania decyzji udzielającej zezwolenia na zbieranie odpadów i przetwarzanie odpadów poza instalacjami i urządzeniami, na wydzierżawionej działce o numerze ewidencyjnym 204/11, zlokalizowanej przy ul. Kopalnianej 9, 59-101 Polkowice.DOW-S-V.7244.31.2020.JR.PW18-05-2021 10:5418-05-2021 10:54Urząd Marszałkowski Województwa DolnośląskiegoGes Recycling Polska Sp. z o.o.
226/2021zgłoszenie instalacji, z których emisja nie wymaga pozwoleniaOŚR.6222.33.2021KK18-05-2021 10:5218-05-2021 10:52Urząd Miejski w RadomiuPolkomtel Infrastruktura Sp. z o.o.
247/2021Postanowienie odmawiające uzgodnienia i określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięciaWOO-II.4221.11.2020.KKJ18-05-2021 10:5118-05-2021 10:51Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KielcachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach
165/2020Decyzja - zezwolenie na usuniecie drzewROŚKZE.6131.162.202018-05-2021 10:4818-05-2021 10:48Urząd Miejski w Koronowiepodisp. Wydz. ROŚKZE. Urzędu Miejskiego w Koronowie
164/2020Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzewa/drzew/krzewówROŚKZE.6131.162.202018-05-2021 10:4818-05-2021 10:48Urząd Miejski w Koronowie*******
23/2021Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do odlewania metali żelaznych o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton na dobę prowadzonej w Ścinawce Średniej przy ul. 3 Maja 12.DOW-S-IV.7222.12.2021.IM18-05-2021 10:4518-05-2021 10:45Urząd Marszałkowski Województwa DolnośląskiegoZETKAMA Sp. z o.o.
203/2020Decyzja Marszałka Województwa Dolnośląskiego Nr O 230/2021 z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie odmowy wydania spółce Ges Recycling Polska Sp. z o.o, ul. Jagodowa 4, 62-300 Września, reprezentowanej przez pełnomocnika – Panią Alicję Wolską, decyzji udzielającej zezwolenia na zbieranie odpadów i przetwarzanie odpadów poza instalacjami i urządzeniami, na wydzierżawionej działce o numerze ewidencyjnym 204/11, zlokalizowanej przy ul. Kopalnianej 9, 59-101 Polkowice.DOW-S-V.7244.31.2020.JR.PW18-05-2021 10:4518-05-2021 10:45Urząd Marszałkowski Województwa DolnośląskiegoGes Recycling Polska Sp. z o.o.
204/2020Decyzja Marszałka Województwa Dolnośląskiego Nr P 199/2021 z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany na wniosek spółki Gestamp Wrocław Sp. z o.o., ul. Kwiatkowskiego 3, 52-407 Wrocław (NIP: 527 210 82 34, REGON: 012971042), reprezentowanej przez pełnomocnika – Panią Annę Sukiennik, decyzję Prezydenta Wrocławia z dnia 14 grudnia 2015 r., znak: WSR-GO.6221.2.2015.JŚ, L.Dz. 172962, 194397, zmienioną decyzją Prezydenta Wrocławia z dnia 22 września 2016 r., znak: WSR.GO.6221.30.2016.JŚ, L.Dz. 157002, udzielającą pozwolenia na wytwarzanie odpadów w związku z funkcjonowaniem instalacji do obróbki, spawania i zgrzewania blach i utwardzania powłoki klejowej, zlokalizowanej na terenie zakładu położonego we Wrocławiu przy ul. Kwiatkowskiego 3, województwo dolnośląskie.DOW-S-V.7221.88.2020.PW18-05-2021 10:4518-05-2021 10:45Urząd Marszałkowski Województwa DolnośląskiegoGestamp Wrocław Sp. z o.o.
z 264309