Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2723842
z 272385
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
50/2022Projekt zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Lipówka PLH120010OP-II.082.3.3.2022.JSl18-01-2022 17:1018-01-2022 17:10Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
51/2022Wniosek o zezwolenie na zniszczenie okazów i zniszczenie siedlisk następujących gatunków: mieczyk dachówkowaty (Gladiolus imbricatus), kosaciec syberyjski (Iris sibirica), goździk pyszny (Dianthus superbus)OP.6400.1.2022.KW18-01-2022 17:1018-01-2022 17:10Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieKATABAZA 2 Sp. z o.o.
47/2022Zgłoszenie prowadzenia działań na podstawie art. 118 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody: „Budowa drogi leśnej w leśnictwie Węglówka od os. Weszkówka (stary kościół w Węglówce) do istniejącej drogi 220/948”OP-II.670.5.2022.GZ18-01-2022 16:5718-01-2022 16:57Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieLasy Państwowe Nadleśnictwo Myślenice
48/2022Zgłoszenie prowadzenia działań na podstawie art. 118 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody: „Budowa odwodnienia ul. Na Chochoł w m. Garliczka, gm. Zielonki”OP-II.670.6.2022.GZ18-01-2022 16:5718-01-2022 16:57Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieGmina Zielonki
49/2022Zgłoszenie prowadzenia działań na podstawie art. 118 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody: „Przebudowa urządzeń odwadniających drogi ul. Przewodników Tatrzańskich, droga gminna 420217K ode km 0+718,01 - 1+582,45 wraz z odprowadzeniem wód do pot. Bystra w km 3+575, dla zadania "Budowa, przebudowa placu w Kuźnicach"OP-II.670.9.2022.GZ18-01-2022 16:5718-01-2022 16:57Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieBurmistrz Miasta Zakopane
1408/2021WNIOSEK o wydanie zezwolenia na niszczenie siedlisk lub ostoi, będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania bociana białego zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 132/4, obręb 11 Rybocice w związku z pracami konserwacyjnymi gniazda.WPN-I.6401.394.2021.JK18-01-2022 16:5518-01-2022 16:55Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.Gmina Słubice
1407/2021WNIOSEK o wydanie zezwolenia na niszczenie siedlisk, będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku i żerowania oraz niszczenie i suwanie gniazd dzierzby gąsiorka w związku z wycinką krzewów zlokalizowanych na działce o numerze 485 obręb Czarnowo, gmina Krosno Odrzańskie w ramach realizacji inwestycji pn. Ochrona przeciwpowodziowa miasta Nowa Sól i obszarów poniżej miasta Krosno Odrzańskie, Wężyska Chlebowo.WPN-I.6401.393.2021.JK18-01-2022 16:5518-01-2022 16:55Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.Przedstawiciel firmy Sinohydro Corporation Limited
37/2022WNIOSEK o wydanie zezwolenia na umyślne zabijanie, przetrzymywania i posiadaniu gatunków pijawki lekarskiej do 2500 osobników pochodzących z hodowliWPN-I.6401.29.2022.JK18-01-2022 16:5318-01-2022 16:53Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.*******
38/2022DECYZJA zezwalająca Gminie Słubice na uszkadzanie gniazda bociana białego Ciconia ciconia znajdującego się na kominie budynku w miejscowości Rybocice (działka 132/4 obręb 11, gmina Słubice) w celu wyeliminowania zagrożenia dla ludzi i mieniaWPN-I.6401.394.2021.JK18-01-2022 16:5318-01-2022 16:53Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WLKP.
39/2022DECYZJA zezwalająca na firmie Sinohydro Corporation Limited Oddział w Polsce, Warszawa na niszczenie dwóch gniazd gąsiorka Lanius collurio zlokalizowanych na kępie krzewów śliwy tarniny Prunus spinosa L. wraz z ich siedliskiem lęgowym, znajdującym się na działce nr 485 obręb Czarnowo, gmina Krosno Odrzańskie w związku z realizacją zadania pn.: „Ochrona przeciwpowodziowa miasta Nowa Sól i obszarów poniżej miasta Krosno Odrzańskie. Wężyska Chlebowo” w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły, pod komponent 1B.6/2”.WPN-I.6401.393.2021.JK18-01-2022 16:5318-01-2022 16:53Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WLKP.
z 272385