Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2758818
z 275882
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
866/2022Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w południowej części osiedla Wilkowyje w Tychach – etap VWOOŚ.410.170.2022.AOK18-05-2022 15:4718-05-2022 15:47Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
867/2022Wniosek o wydanie zezwolenia na niszczenie siedlisk i ostoi ptaków, w związku z termomodernizacją budynku przy ul. Szymanowskiego 5 w SosnowcuWPN.6401.303.2022.MS118-05-2022 15:4718-05-2022 15:47Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachSpółdzielnia Mieszkaniowa "GÓRNIK" w Będzinie
868/2022Wniosek o wydanie zezwolenia na niszczenie siedlisk i gniazd ptaków, w związku z wycinką drzew, rosnących na działce przy ul. przy ul. Ludowej 9 i ul. Legionów Polskich 147 w Dąbrowie GórniczejWPN.6401.275.2022.DT18-05-2022 15:4718-05-2022 15:47Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachSpółdzielnia Mieszkaniowa "LOKATOR"
869/2022Wniosek o wydanie zezwolenia na zniszczenie siedliska i gniazda ptaków, w związku z wycinką drzewa, rosnącego na działce, przy ul. Konopnickiej 2,4,6,8,10 w Jastrzębiu-ZdrojuWPN.6401.261.2022.MS118-05-2022 15:4718-05-2022 15:47Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachSpółdzielnia Mieszkaniowa "JAS-MOS" w Jastrzębiu-Zdroju
870/2022Wniosek o wydanie zezwolenia na umyślne płoszenie lub niepokojenie ptaków z gatunku łabędź krzykliwy na terenie województwa śląskiegoWPN.6401.257.2022.MS118-05-2022 15:4718-05-2022 15:47Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach*******
671/2022Wniosek o wydanie zezwolenia na zbór i przetrzymywanie nasion następujących gatunków chronionych: mieczyk dachówkowaty, goryczka wąskolistna, kosaciec syberyjski, cibora żółta, obrazki alpejskieWPN.6400.4.2022.MS18-05-2022 15:4718-05-2022 15:47Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachŚląski Ogród Botaniczny w Mikołowie
871/2022Decyzja zezwalająca Śląskiemu Ogrodowi Botanicznemu, Ogród Botaniczny w Radzionkowie, na zbiór nasion oraz posiadanie i przetrzymywanie okazów następujących gatunków: mieczyk dachówkowaty (Gladiolus imbricatus), goryczka wąskolistna (Gentiana pneumonanthe), kosaciec syberyjski (Iris sibirica), cibora żółta (Cyperus flavescens), obrazki alpejskie( Arum alpinum).WPN.6400.4.2022.MS18-05-2022 15:4718-05-2022 15:47Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
67/2022Wniosek o pozwolenie na budowęWAB.II.6740.220.2022.KSJ18-05-2022 15:2018-05-2022 15:20Urząd Miasta BydgoszczyMiejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o.
518/2022Wniosek o wydanie zezwolenia na czynności podlegające zakazom lub ograniczeniom w stosunku do gatunków objętych ochronąWPN.6401.54.2022 MPi.418-05-2022 15:1818-05-2022 15:18Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w RzeszowiePrzedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. Nowa Dęba
519/2022Uzgodnienie środowiskowych warunków realizacji przedsięwzięciaWOOŚ.4221.4.3.2021.AD18-05-2022 15:1818-05-2022 15:18Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w RzeszowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie
z 275882