Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2857441
z 285745
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
15/2023Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 279, 524/7 w obrębie Tawęcino, gmina Nowa Wieś LęborskaROPG.6220.8.202322-03-2023 16:2622-03-2023 16:26Urząd Gminy w Nowej Wsi LęborskiejPCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o.o.
111/2023DECYZJA nr DPRG-UA-XIII.487.2023 o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia budowlanego polegającego na przebudowiei rozbudowie sieci ciepłowniczej wody gorącej 2 x DN 500 mm, na odcinku od komory ciepłowniczej K – 1062 do K – 4228, ze zmianą średnicy na 2 x DN 700 mm (Etap I), na działkach ewid. nr: 229/24; 168/28; 168/26; 169/13; 169/14; 168/19; 166/100; 166/13; 3/225; 4/81(dawny numer działki 4/59); 4/80 (dawny numer działki 4/59); 4/56; 4/54; 4/51; 4/63; 4/62; 19/5; 19/1; 18/7; 18/21; 18/19; obrębie W – 27 przy ul. Niciarnianej w Łodzi), wraz z:przebudową studni wodomierzowej na terenie działki ewid. nr 4/56 w obrębie W – 27; przebudową instalacji elektroenergetycznej na terenie działek ewid. nr: 4/56 i 4/51, w obrębie W – 27.DPRG-UA-XIII.6740.82.202322-03-2023 15:5122-03-2023 15:51Urząd Miasta ŁodziWydział Urbanistyki i Architektury UMŁ
3/2023Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewWGOŚ-ZM.6131.6.202322-03-2023 15:4322-03-2023 15:43Urząd Miasta CiechanówNOVDOM Sp. z o.o.
598/2023Decyzja zezwalająca na odstępstwa od zakazów w odniesieniu do następujących okazów: gatunków: płomykówka zwyczajna, syczek zwyczajny, pójdźka zwyczajna, puchacz śnieżny, puszczyk zwyczajny, kruk zwyczajny, puchacz bengalski,sroka zwyczajna, wrona siwa, sóweczka brazylijska, pójdźka ziemna, syczek białolicy, kraska czerwonodziobaWPN.6401.4.2023.MS1.122-03-2023 15:4322-03-2023 15:43Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
32/2023Wniosek o wydanie zezwolenia na chów, transport, przetrzymywanie lub posiadanie, zbywanie, oferowanie do sprzedaży, wymiana lub darowizna okazów gatunków: płomykówka zwyczajna, syczek zwyczajny, pójdźka zwyczajna, puchacz śnieżny, puszczyk zwyczajny, kruk zwyczajny, puchacz bengalski,sroka zwyczajna, wrona siwa, sóweczka brazylijska, pójdźka ziemna, syczek białolicy, kraska czerwonodziobaWPN.6401.4.2023.MS122-03-2023 15:4222-03-2023 15:42Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach*******
612/2023Decyzja orzekająca zmianę decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach znak: WPN.6401.651.2022.MS1.1 z 21 grudnia 2022 r., w sprawie zezwolenia Okręgowi Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach, ul. Wróblewskiego 35, 40-214 Katowice, na umyślne zabijanie do 100 osobników kormorana (Phalacrocorax carbo) i do 10 osobników czapli siwej (Ardea cinerea) rocznie w każdym z dwóch obwodów rybackich oraz na umyślne płoszenie lub niepokojenie w miejscach noclegu, w okresie lęgowym w miejscach rozrodu lub wychowu młodych, lub w miejscach żerowania zgrupowań ptaków migrujących lub zimujących w odniesieniu do osobników kormorana (Phalacrocorax carbo) i czapli siwej (Ardea cinerea), na terenie obwodu rybackiego rzeki Przemsza nr 1 (w tym zbiornik Przeczyce) i obwodu rybackiego zbiornika Kuźnica Warężyńska nr 1 (w tym zbiornik Kuźnica Warężyńska)WPN.6401.651.2022.MS1.222-03-2023 15:3922-03-2023 15:39Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
611/2023Wniosek o zmianę decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach znak: WPN.6401.651.2022.MS1.1 z 21 grudnia 2022 r., w sprawie zezwolenia Okręgowi Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach, ul. Wróblewskiego 35, 40- 214 Katowice, na umyślne zabijanie do 100 osobników kormorana (Phalacrocorax carbo) i do 10 osobników czapli siwej (Ardea cinerea) rocznie w każdym z dwóch obwodów rybackich oraz na umyślne płoszenie lub niepokojenie w miejscach noclegu, w okresie lęgowym w miejscach rozrodu lub wychowu młodych, lub w miejscach żerowania zgrupowań ptaków migrujących lub zimujących w odniesieniu do osobników kormorana (Phalacrocorax carbo) i czapli siwej (Ardea cinerea), na terenie obwodu rybackiego rzeki Przemsza nr 1 (w tym zbiornik Przeczyce) i obwodu rybackiego zbiornika Kuźnica Warężyńska nr 1 (w tym zbiornik Kuźnica Warężyńska)WPN.6401.651.2022.MS1.222-03-2023 15:3922-03-2023 15:39Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachOkręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach
613/2023Wniosek o wydanie zezwolenia na z niszczenie siedliska i gniazda ptaków, w związku z wycinką drzewa, rosnącego na działce nr 1776/1, obręb Stare Miasto, przy ul. Jana Pawła II w GliwicachWPN.6401.244.2023.KB22-03-2023 15:3922-03-2023 15:39Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachJGK Sp. z o.o.
614/2023Wniosek o zmianę decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z 7.02.2022 r., znak: WPN.6401.801.2021.MS.1 dotyczącej zezwolenia na niszczenie siedlisk i przemieszczanie osobników ssaków, ptaków, płazów i gadów, ryb, bezkręgowców, na potrzeby realizacji inwestycji pn. "Budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78 odc. Siewierz-Poręba-Zawiercie (Kromołów) - od km 105+836 do km 122+500", w zakresie terminu ważności decyzjiWPN.6401.801.2021.MS122-03-2023 15:3922-03-2023 15:39Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachKOBYLARNIA S.A.,MIRBUD S.A.
237/2023Wniosek o wydanie zezwolenia na niszczenie siedlisk i ostoi ptaków, w związku z termomodernizacją budynków przy ul. Witkiewicza 22-26, ul. Kossaka 30-36, ul. Matejki 4-10, ul.Grottgera 26-32 w SosnowcuWPN.6401.119.2023.MS122-03-2023 15:3922-03-2023 15:39Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
z 285745