Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2771163
z 277117
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
180/2015Wniosek o wydanie koncesji.ROŚ.6522.6.2014.JM28-06-2022 08:5228-06-2022 08:52Starostwo Powiatowe w NysieWIKROL Krzysztof Wiktor
940/2021RAPORT oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach nr 30/6, 30/10, 80/1, 81/1, 85, 95/1, 97/1, 97/2, 98 obręb Tuchola Żarska w gm. Lubsko o mocy do 25 MW wraz z infrastrukturą techniczną".WZŚ.4221.107.2021.PK28-06-2022 08:5128-06-2022 08:51Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.Pracownia Ochrony Środowiska EKOROZWÓJ
941/2021UZUPEŁNIENIE DO RAPORTU oddziaływania na przedsięwzięcia na środowisko pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach nr ewid. 30/6, 30/10, 80/1, 81/1, 85, 95/1, 97/1, 97/2, 98 obręb geodezyjny Tuchola Żarska w gm. Lubsko o mocy do 25 MW wraz z infrastrukturą techniczną".WZŚ.4221.107.2021.PK28-06-2022 08:5128-06-2022 08:51Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.Pracownia Ochrony Środowiska EKOROZWÓJ
953/2021POSTANOWIENIE, w którym uzgadnia się warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach o numerach 30/6, 30/10, 80/1, 81/1, 85, 95/1, 97/1, 97/2, 98 obręb Tuchola Żarska o mocy do 25 MW wraz z infrastrukturą techniczną.WZŚ.4221.107.2021.PK28-06-2022 08:5128-06-2022 08:51Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WLKP.
710/2022UZUPEŁNIENIE do RAPORTU oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach nr 30/6, 30/10, 80/1, 81/1, 85, 95/1, 97/1, 97/2, 98 obręb Tuchola Żarska w gm. Lubsko o mocy do 25 MW wraz z infrastrukturą techniczną".WZŚ.4221.107.2021.PK28-06-2022 08:5128-06-2022 08:51Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.PV BOBROWICE Sp. z o.o.
633/2021RAPORT oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn. Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach nr 288/2, 285/1, 283/2, 293/2, 121/2, 153/1,155/1, 209, 310,312, 387, 388 obręb Stara Woda i Tuchola Żarska w gm. Lubsko o mocy do 65 MW wraz z infrastrukturą techniczną.WZŚ.4221.109.2021.DB28-06-2022 08:5128-06-2022 08:51Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.Pracownia Ochrony Środowiska EKOROZWÓJ
949/2021UZUPEŁNIENIE DO RAPORTU oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach numer 288/2, 285/1, 283/2, 293/2, 121/2, 153/1,155/1, 209, 310,312, 387, 388 obręb Stara Woda i Tuchola Żarska w gm. Lubsko o mocy do 65 MW wraz z infrastrukturą techniczną“.WZŚ.4221.109.2021.DB28-06-2022 08:5128-06-2022 08:51Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.Pracownia Ochrony Środowiska EKOROZWÓJ
711/2022UZUPEŁNIENIE do RAPORTU oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn. Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach nr 288/2, 285/1, 283/2, 293/2, 121/2, 153/1,155/1, 209, 310,312, 387, 388 obręb Stara Woda i Tuchola Żarska w gm. Lubsko o mocy do 65 MW wraz z infrastrukturą techniczną.WZŚ.4221.99.2022.PK (WZŚ.4221.109.2021.DB)28-06-2022 08:5128-06-2022 08:51Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.PV BOBROWICE Sp. z o.o.
346/2022Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonanie czynności podlegających zakazom w stosunku do gatunków objętych ochroną ścisłą lub częściową - tama bobrowaWPN.6401.82.2022.AJ28-06-2022 08:4928-06-2022 08:49Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OpoluGmina Paczków
53/2022Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewRS.613.12.2022.ML28-06-2022 08:4928-06-2022 08:49Starostwo Powiatowe w SzczecinkuStarosta Szczecinecki
z 277117