Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2633479
z 263348
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
402/2021Zgłoszenie prowadzenia działań na podstawie art. 118 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody: „ Prace utrzymaniowe Potok Drwinka km 26+300-33+600 miejscowość Niepołomice, Podłęże, Staniątki.”OP-II.670.79.2021.GZ13-04-2021 17:2413-04-2021 17:24Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowiePaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Krakowie
405/2021Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na niszczenie siedlisk lub ostoi będących obszarem rozrodu, wychowu młodych i odpoczynku, oraz umyślne uniemożliwianie dostępu do schronień ptakom należącym do gatunku kawka (Corvus monedula)OP-I.6401.80.2021.GZ13-04-2021 17:2413-04-2021 17:24Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieBiuro Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Krakowie
403/2021Zgłoszenie prowadzenia działań na podstawie art. 118 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody: „ Prace utrzymaniowe Potok Łubianka w km 0+200-0+260 w miejscowości Przytkowice, gmina Kalwaria Zebrzydowska ”OP-II.670.81.2021.GZ13-04-2021 17:2413-04-2021 17:24Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowiePaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Krakowie
404/2021Zgłoszenie prowadzenia działań na podstawie art. 118 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody: „Prace utrzymaniowe Potok Korzkiewka w km 0+000-3+357 gmina Zielonki”OP-II.670.80.2021.GZ13-04-2021 17:2413-04-2021 17:24Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowiePaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Krakowie
408/2021Zgłoszenie prowadzenia działań na podstawie art. 118 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody: „ Wycinka drzewna terenie działania Nadzoru Wodnego Wadowice”OP-II.670.83.2021.GZ13-04-2021 17:2413-04-2021 17:24Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowiePaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Żywcu Nadzór Wodny Wadowice
409/2021Zgłoszenie prowadzenia działań na podstawie art. 118 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody: „ Zasyp wyrw dennych na pot. Zubrzyca w km 8+500-9+700 w m. Zubrzyca Górna, gm. Jabłonka, pow. nowotarski, woj. małopolskie”OP-II.670.85.2021.GZ13-04-2021 17:2413-04-2021 17:24Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowiePaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Nowym Sączu
410/2021Zgłoszenie prowadzenia działań na podstawie art. 118 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody: „Zasyp wyrwy brzegowej na pot. Ochotnica w km 6+500-6+600 w m. Ochotnica Dolana, gm. Ochotnica Dolna, pow. nowotarski, woj. małopolskie”OP-II.670.86.2021.GZ13-04-2021 17:2413-04-2021 17:24Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowiePaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Nowym Sączu
411/2021Zgłoszenie prowadzenia działań na podstawie art. 118 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody: „ Prace utrzymaniowe Potok Nieznanowicki w km 0+000-1+ Nieznanowice, gmina Gdów, powiat wielickiOP-II.670.88.2021.GZ13-04-2021 17:2413-04-2021 17:24Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowiePaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Krakowie
407/2021Decyzja zmieniająca decyzję z dnia 9 kwietnia 2020 r. znak: ZS.515.15.2019.MKub, ustalającą plan remediacji historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi na części działek o numerach 318/7 i 211/29, obręb 30 Podgórze, zlokalizowanych przy ul. Wadowickiej 12 w KrakowieZS.515.16.2020.MKub13-04-2021 17:0413-04-2021 17:04Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
406/2021Wniosek o zmianę decyzji ustalającej plan remediacji historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi, znajdującego się w granicach działek o numerach 318/7 i 211/29, obręb 30 Podgórze, zlokalizowanych przy ul. Wadowickiej 12 w KrakowieZS.515.16.2020.MKub13-04-2021 17:0413-04-2021 17:04Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieEstima Sp. z o.o.
z 263348