Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2798707
z 279871
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
160/2022Wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku wierzba płacząca rosnącego na dz. nr 97 przy ul. Marcelego Kujawy-Połczyńskiego w Inowrocławiu.OSR.613.1.112.202226-09-2022 13:5426-09-2022 13:54Starostwo Powiatowe w InowrocławiuPrezydent Miasta Inowrocławia
262/2022Decyzja udzielająca zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku oliwnik wąskolistny rosnącego na dz. nr 97 przy ul. Marcelego Kujawy-Połczyńskiego w Inowrocławiu.OSR.613.1.112.202226-09-2022 13:5426-09-2022 13:54Starostwo Powiatowe w InowrocławiuStarosta Inowrocławski
169/2022Wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku klon pospolity rosnącego na dz. nr 1/54 przy ul. Poznańskiej w Inowrocławiu.OSR.613.1.119.202226-09-2022 13:5426-09-2022 13:54Starostwo Powiatowe w InowrocławiuPrezydent Miasta Inowrocławia
263/2022Decyzja udzielająca zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku klon pospolity rosnącego na dz. nr 1/54 przy ul. Poznańskiej w Inowrocławiu.OSR.613.1.119.202226-09-2022 13:5426-09-2022 13:54Starostwo Powiatowe w InowrocławiuStarosta Inowrocławski
170/2022Wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku topola berlińska rosnącego w pasie drogowym drogi gminnej na dz. nr 22/2 w m. Borkowo, gm. Inowrocław.OSR.613.1.120.202226-09-2022 13:5426-09-2022 13:54Starostwo Powiatowe w InowrocławiuWójt Gminy Inowrocław
264/2022Decyzja odmawiająca zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku topola berlińska rosnącego w pasie drogowym drogi gminnej na dz. nr 22/2 w m. Borkowo, gm. Inowrocław.OSR.613.1.120.202226-09-2022 13:5426-09-2022 13:54Starostwo Powiatowe w InowrocławiuStarosta Inowrocławski
210/2022Wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku głóg dwuszyjkowy, rosnącego na dz. nr 157/13 przy ul. Solankowej w Inowrocławiu.OSR.613.1.121.202226-09-2022 13:5426-09-2022 13:54Starostwo Powiatowe w InowrocławiuPrezydent Miasta Inowrocławia
265/2022Decyzja udzielająca zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku głóg dwuszyjkowy, rosnącego na dz. nr 157/13 przy ul. Solankowej w Inowrocławiu.OSR.613.1.121.202226-09-2022 13:5426-09-2022 13:54Starostwo Powiatowe w InowrocławiuStarosta Inowrocławski
7/2022Obwieszczenie nr WGG.6721.28.2.2022 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru osiedla Dąbrowa Rajska oraz części osiedli Dąbrowa Zachodnia i Dąbrowa Leśna – etap IIIXXIX/343/201726-09-2022 13:5326-09-2022 13:53Urząd Miejski w ŁomiankachBurmistrz Łomianek
116/2022Wniosek Przedsiębiorstwa Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. w sprawie wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów oraz wydania zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów (odzysk) w instalacji na terenie Wytwórni Mas Bitumicznych w Wierzchowicach, działka nr 133/4, obręb Wierzchowice, gmina Gaworzyce.DG.SR.6220.1.202126-09-2022 13:5126-09-2022 13:51Starostwo Powiatowe w PolkowicachPrzedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o.
z 279871