Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2652308
z 265231
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
518/2021Decyzja zezwalająca na niszczenie siedlisk zwierzątWOP.6401.1.37.2021.MP18-06-2021 08:3718-06-2021 08:37Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w BydgoszczyRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
517/2021Wniosek o wydanie decyzji na zniszczenie siedliskWOP.6401.1.37.2021.MP18-06-2021 08:3718-06-2021 08:37Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w BydgoszczyUrząd Miasta Bydgoszczy
520/2021Decyzja zezwalająca na niszczenie siedlisk zwierzątWOP.6401.1.38.2021.MP18-06-2021 08:3718-06-2021 08:37Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w BydgoszczyRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
519/2021Wniosek o wydanie decyzji na zniszczenie siedliskWOP.6401.1.38.2021.MP18-06-2021 08:3718-06-2021 08:37Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w BydgoszczyGmina Miasto Włocławek
521/2021OpiniaWOO.410.164.2021.AT18-06-2021 08:3718-06-2021 08:37Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w BydgoszczyRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
522/2021OpiniaWOO.410.163.2021.AT18-06-2021 08:3718-06-2021 08:37Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w BydgoszczyRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
523/2021OpiniaWOO.410.205.2021.AT18-06-2021 08:3718-06-2021 08:37Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w BydgoszczyRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
560/2021WNIOSEK o wydanie zezwolenia na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków zwierząt objętych ochroną, tj. bobra europejskiego na terenie Nadleśnictwa Sulechów, leśnictwo Trzebiechów.WPN-I.6401.232.2021.KS18-06-2021 08:3618-06-2021 08:36Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.NADLEŚNICTWO SULECHÓW
560/2020OPINIA pozytywna przedstawionego projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy LubskoWZŚ.410.137.2020.RD18-06-2021 08:3618-06-2021 08:36Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WLKP.
609/2021UZUPEŁNIENIE WNIOSKU o wydanie zezwolenia na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków zwierząt objętych ochroną, tj. bobra europejskiego na terenie Nadleśnictwa Sulechów, leśnictwo Trzebiechów. Działanie dotyczy uszkadzania tam bobrowychWPN-I.6401.232.2021.KS18-06-2021 08:3618-06-2021 08:36Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.NADLEŚNICTWO SULECHÓW
z 265231