Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 7133
z 714
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
57/2011Wydanie pozwolenia na zmianę lasu na użytek rolny w m. Złotniki Małe, gm. Żelazków. 1. Wypis z rejestru gruntów. 2. Kserokopia mapy.OS.6113-49/1009-02-2011 11:2809-02-2011 11:21Starostwo Powiatowe w Kaliszu" AGROŻEL " Sp. z o.o. - Przedsiębiorstwo Usługowe
44/2010Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku i transportu odpadów odpadów dla PPHU DANBUD w m. Swoboda, gm. Lisków.. OS.7671-14/1029-12-2010 11:2429-12-2010 10:32Starostwo Powiatowe w Kaliszu"DANBUD" PPHU - Dancewicz Kinga
121/2011Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów opakowaniowych na terenie sklepu w m. Opatówek - ul. Rogatka. Zaświadczenia - szt. 7OS.6233.4.201131-03-2011 11:5031-03-2011 09:58Starostwo Powiatowe w Kaliszu"LIDIA" Horti-LOGISTIC - Mirosław Gimla
104/2011Informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania nimi.nie dotyczy29-03-2011 11:5829-03-2011 10:52Starostwo Powiatowe w Kaliszu"ROBALEX" - Specjalistyczny Zakład Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji - Pietrzykowski Ryszard
212/2011Informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania nimi.nie dotyczy12-05-2011 12:4912-05-2011 11:10Starostwo Powiatowe w Kaliszu"ZIOŁOPEX" Sp z o.o
78/2011Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie wód w zakresie wprowadzania do ziemi oczyszczonych wód opadowych i roztopowych spływających z obiektu przechowalni warzyw i owoców Agro Borkó sp. z o.o w m. Borków Stary, gm. Żelazków oraz na wykonanie urządzeń wodnych - wylotu tych wód do rowu. Operat wodnoprawny - 2 egz.OS.6341.1.201123-02-2011 11:0023-02-2011 10:31Starostwo Powiatowe w KaliszuAGRO BORKÓW Sp z o.o.
502/2011Pozwolenie wodnoprawne.OS.6341.91.201101-12-2011 12:3201-12-2011 12:32Starostwo Powiatowe w KaliszuAWW Wawrzyniak Sp.J.
516/2011Pozwolenie wodnoprawne.OS.6341.112.201101-12-2011 12:3201-12-2011 12:32Starostwo Powiatowe w KaliszuAWW Wawrzyniak Sp.J.
500/2011Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne.OS.6221.41.201129-11-2011 13:5729-11-2011 13:57Starostwo Powiatowe w KaliszuAWW Wawrzyniak Sp.J.
418/2011Wyrażenie zgody na przedwczesny wyrąb lasu zrębem zupełnym na dz. nr 136 w m. Przyranie, gm. Mycielin. 1. Wypis z rejestru gruntów. 2. Mapa.OS.6164.4.201101-09-2011 12:4801-09-2011 10:59Starostwo Powiatowe w Kaliszu*******
z 714