Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 7133
z 714
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji ▲
Akcja
2006/I/0003Zawiadomienie o przyjęciu "Dokumentacji hydrogeologicznej określającej zasoby eksploatacyjne ujęciowej ujmującej utwory mezozoiczno-kredoqwwe zlokalizowanej w m. Szczytniki"29-06-2006 09:2604-09-2006 10:05Starostwo Powiatowe w Kaliszu
2006/I/0005Zawiadomienie o przyjęciu "Dokumentacji określającej warunki hydrogeologiczne w związku z modernizacją stacji paliw PKN ORLEN w m. Koxminek, pow. kaliski".29-06-2006 13:3704-09-2006 10:05Starostwo Powiatowe w Kaliszu
2006/I/0008Zawiadomienie o przyjęciu bez zastrzeżeń "Dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w m. Rajsko, gm. Opatówek, pow. kaliski, dla potrzeb fermy drobiu"11-07-2006 12:3104-09-2006 10:05Starostwo Powiatowe w Kaliszu
2006/I/0006Zawiadomienie o przyjęciu bez zastrzeżeń "Dokumentacji hydrogeologicznej, określającej zasoby eksploatacyjne studni ujęciowej, ujmującej utwory trzeciorzędowe zlokalizowanej w m. Kolonia Rychnów, gm. Blizanów, pow. kaliski dla gospodarstwa ogrodniczego".29-06-2006 13:5104-09-2006 10:05Starostwo Powiatowe w Kaliszu
2006/I/0001Zawiadomienie o przyjęciu "Dodatku nr 1 do dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych z utworów kredowych w m. Janków, gm. Blizanów"29-06-2006 08:5604-09-2006 10:05Starostwo Powiatowe w Kaliszu
2006/H/0002Zgłoszenie instalacji z terenu Zakładu Masarskiego w m. Wolica, gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski.OŚ.7644-2/0612-07-2006 11:0104-09-2006 10:05Starostwo Powiatowe w Kaliszu
2006/I/0004Zawiadomienie o przyjęciu "Dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych zlokalizowanej w m. Kokanin, gm. Żelazków".29-06-2006 09:3404-09-2006 10:05Starostwo Powiatowe w Kaliszu
2006/I/0009Zawiadomienie o przyjęciu bez zastrzeżeń Dodatku nr 1 do dokumentacji geologicznej złoża torfu "Świerczyna 3" rozliczającego zasoby złoża w m. Przystajnia Kolonia, gm. Brzeziny, pow. kaliski".11-07-2006 14:1504-09-2006 10:05Starostwo Powiatowe w Kaliszu
2006/I/0007Zawiadomienie o przyjęciu bez zastrzeżeń "Dokumentacji hydrogeologicznej określającej zasoby eksploatacyjne studni ujęciowej, ujmującej utwory czwartorzędowe zlokalizowanej w m. Rychnów Kolonia, gm. Blizanów, pow. Kaliski."11-07-2006 12:2504-09-2006 10:05Starostwo Powiatowe w Kaliszu
2006/I/0002Zawiadimienie o przyjęciu "Dokumentacji hydrogelogicznej określającej zasoby eksploatacyjne ujmującej utwory kredowe , zlokalizowanej w m. Kobylarka, gm. Szcytniki".29-06-2006 09:0704-09-2006 10:05Starostwo Powiatowe w Kaliszu
z 714