Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 7133
z 714
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
2006/B/00851. Uchylenie decyzji Starosty Kaliskiego nr OŚ.6113-26/06 z dnia 7 lipca 2006r. 2. Zezwolenie na zmianę lasu na uzytek rolny w m.Chełmce, gm. Opatówek.OŚ.6113-26/0619-09-2006 13:3219-09-2006 12:09Starostwo Powiatowe w Kaliszu
2007/B/00151. Uchylenie decyzji Starosty Kaliskiego znak OŚ.7671-5/04 z dnia 27.09.2004r. 2. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów opakowaniowych na terenie gmin Powiatu Kaliskiego.OŚ.7671-23/0630-01-2007 10:4630-01-2007 11:18Starostwo Powiatowe w Kaliszu
2006/B/00841. Uchylenie decyzji Starosty kaliskiego nr OŚ.6113-24/06 z dnia 5 lipca 2006r. 2. Zezwolenie na zmianę lasu na uzytek rolny w m. Saczyn, gm. Godziesze Wielkie.OŚ.6113-24/0619-09-2006 13:2919-09-2006 12:09Starostwo Powiatowe w Kaliszu
2006/B/00771. Uchylenie decyzji Starosty kaliskiego nr OŚ.6223-25/06 z dnia 22.06.2006 r. 2. Udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania oczyszc onych ścieków z oczyszczalni komunalnej w m. Brzeziny - do ziemi.OŚ.6223-25/0618-09-2006 13:4518-09-2006 13:09Starostwo Powiatowe w Kaliszu
2007/B/00961. Uchylenie na zgodą stron decyzji Starosty Kaliskiego nr OŚ.6223-18/03 z dnia 7 lipca 2003r. dot. udzielenia pozwoleniea wodnoprawnego na szczególne korzystanie wód w zakresie poboru wód podziemnych i wprowadzanie wód połucznych do rz. Trojanówki dla PP "Hellena" S.A w Opatówku. 2. Udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla Przedsiębiorstwa "Jutrzenak" S.A. Bydgoszcz- na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych i wprowadzania wód popłucznych do rz. Trojanówki w m. Opatówek.OŚ.6223-34/0710-08-2007 11:1210-08-2007 09:30Starostwo Powiatowe w Kaliszu
2009/B/00721. Uchylenie za zgodą stron decyzjiStarosty Kaliskiego OŚ.6133-II-12/09 z dnia 31.03.2009r. 2. Zezwolenie na usunięcie 13 szt. drzew rosnących na nieruchomości będącej własnością gminy - w pasie drogi gminnej w m. Oszczeklin, gm. Koźminek.OŚ.6133-II-21/0908-07-2009 11:2908-07-2009 10:58Starostwo Powiatowe w Kaliszu
2007/A/00281. Wycofanie wniosku z dnia 20.02.2007r.dot. wydania zezwolenia na zbieranie, odzysk i transport odpadów. 2. Zmianę decyzji Starosry kaliskiego z dnuia 02.12.2004r. nr OŚ.7671-9/04.OŚ.7671-6/0726-04-2007 13:1527-04-2007 11:11Starostwo Powiatowe w Kaliszu
2007/B/01091. Zalegalizowanie urządzeń wodnych . 2.Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie wód w zakresie poboru i odprowadzania nadmiaru wody. - w m. Stobno, gm. Godziesze Wielkie.OŚ.6223-8/0713-09-2007 14:1421-09-2007 12:03Starostwo Powiatowe w Kaliszu
2007/B/00671. Zezwolenia na usunięcie drzew: grochodrzew - 6 szt, topola - 1 szt, dab - 1 szt. 2. Odmówic wydania zezwolenia na usunięcie drzew: topola - 6 szt, brzoza - 1 szt. - w m. Szałe, gm. Opatówek.OŚ.6113-14/0702-07-2007 10:3502-07-2007 12:42Starostwo Powiatowe w Kaliszu
2007/B/01041. Zezwolenie na usunięcie drzew: klon ( 1 szt.) i lipa ( 2 szt.) przy Szkole Podstawowej w m. Cienia Druga, gm. Opatówek. 2. Odmówićwydania zezwolenia na usunięcie drzew: klon ( 1 szt.) i lipa ( 6 szt.) przy Szkole Podstawowej w m. Cienia Druga, gm. Opatówek.OŚ.6133-28/0712-09-2007 13:2621-09-2007 12:06Starostwo Powiatowe w Kaliszu
z 714