Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 7133
z 714
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji ▲Data publikacji
Akcja
2006/E/0001Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - etap - Pozwolenia na budowę - Stacja Bazowa Telefonii Komórkowej sieci ERA nr 47077.01 - Kamienna Droga" w m. kamień , gm. Ceków Kolonia.19-06-2006 10:5904-09-2006 10:11Starostwo Powiatowe w Kaliszu
2006/E/0002Raport oddziaływania przedsięwzięcia na srodowisko - Ferma trzody chlewnej w m. Żydów, gm. Godziesze Wielkie.19-06-2006 11:1104-09-2006 10:11Starostwo Powiatowe w Kaliszu
2006/E/0003Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - Stacja Paliw PKN ORLEN w m. Brzeziny.19-06-2006 11:3604-09-2006 10:11Starostwo Powiatowe w Kaliszu
2006/E/0005Raport oddziaływania na środowisko - Stacja PKN ORLEN w m. Koźminek.19-06-2006 12:1004-09-2006 10:09Starostwo Powiatowe w Kaliszu
2006/E/0006Raport - na etapie wniosku inwestora o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na reliację przedsięwziecia19-06-2006 12:2704-09-2006 10:09Starostwo Powiatowe w Kaliszu
2006/A/0001Wydanie pozwolenia na zmiane lasu na uzytek rolny w m. Kakawa Kolonia, gm. Godziesze WielkieOŚ.6113-1/0619-06-2006 12:4908-09-2006 10:21Starostwo Powiatowe w Kaliszu
2006/A/0002Wydanie decyzji zatwierdzajązcej projekt prac geologicznych w związku z modernizacją stacji paliw PKN ORLENw m. KoźminekOŚ.7520-2/0619-06-2006 14:4008-09-2006 10:21Starostwo Powiatowe w Kaliszu
2006/A/0003Wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków opadowych i roztopowych z powierzchni dachów szklarni do rowu w m. Tłokinia Kościelna, gm. Opatówek.OŚ.6223-3/0619-06-2006 14:4608-09-2006 10:21Starostwo Powiatowe w Kaliszu
2006/A/0004Wydanie decyzji zatwierdzajacej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi.OŚ.7672-3/0620-06-2006 10:3008-09-2006 10:21Starostwo Powiatowe w Kaliszu
2006/A/0005Wydanie decyzji zatwierdzajacej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, wytwarzanymi na terenie gminy Blizanów.OŚ.7672-1/0620-06-2006 10:3708-09-2006 10:21Starostwo Powiatowe w Kaliszu
z 714