Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2677957
z 267796
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
86/2021Decyzja Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej zmieniająca Decyzję Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej znak WER.7639-1/06 z dnia 18.01.2007 (zmienioną Decyzją Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej WER.7639-1/06 z dnia 03.06.2008, Decyzją Marszałka Województwa Śląskiego w Katowicach nr 1447/OS/2013 z dnia 04.07.2013, Decyzją Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej WER.6223.2.2014.OL z dnia 04.12.2014, Decyzją Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej WER.6223.2.2014.OL z dnia 11.04.2018), udzielającą Saint – Gobain Innovative Materials Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej ul. Szklanych Domów 2, pozwolenia zintegrowanego dla instalacji linii produkcji szkła płaskiego w technologii FLOAT – FLOAT 1 (adres instalacji: Dąbrowa Górnicza ul. Szklanych Domów 1),WOŚ.II.6223.1.202117-09-2021 12:1917-09-2021 12:19Urząd Miejski w Dąbrowie GórniczejPrezydent Miasta Dąbrowy Górniczej
87/2021Decyzja Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej zmieniająca Decyzję Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej znak WER.6223.3.2014.OL z dnia 02.07.2018r. udzielającą Saint – Gobain Innovative Materials Polska Sp. z o.o. Ul. Szklanych Domów 2, 42 – 530 Dąbrowa Górnicza pozwolenia zintegrowanego dla instalacji linii produkcji szkła płaskiego w technologii FLOAT - FLOAT 2 (adres instalacji: Dąbrowa Górnicza ul. Szklanych Domów 1),WOŚ.II.6223.2.2021.OL17-09-2021 12:1917-09-2021 12:19Urząd Miejski w Dąbrowie GórniczejPrezydent Miasta Dąbrowy Górniczej
8/2021Wniosek na usuniecie drzew z ciągu drogi wojewódzkiej nr651 Gołdap -Żytkiejmy - Szypliszki-Sejny gmina DubeninkiIGP.6131.2.202117-09-2021 12:1817-09-2021 12:18Urząd Gminy DubeninkiZarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Rejon Dróg Wojewódzkich w Olecku
215/2021wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytkówZN-III.5146.233.202117-09-2021 12:1717-09-2021 12:17Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w KrakowieSąd Okręgowy w Krakowie
821/2021Opinia dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - część VIG (południowo - zachodnia) Głusk-Abramowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.WOOŚ.410.150.2021.MH17-09-2021 12:1717-09-2021 12:17Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w LublinieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie -
26/2021Zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku topola kanadyjska, rosnącego w pasie drogowym drogi gminnej w miejscowości Przanówka - dz. nr ewid. 152, obręb - Przanówka, gmina Brzeziny.DR.6131.28.202117-09-2021 12:1617-09-2021 12:16Starostwo Powiatowe w BrzezinachStarosta Brzeziński
25/2021Wniosek o pozwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku topola kanadyjska, rosnącego w pasie drogowym drogi gminnej w miejscowości Przanówka - dz. nr ewid. 152.DR.6131.28.202117-09-2021 12:1617-09-2021 12:16Starostwo Powiatowe w BrzezinachWójt Gminy Brzeziny
151/2021Decyzja - zezwolenie na usunięcie drzewWIK.RK.6131.68.202117-09-2021 12:1017-09-2021 12:10Urząd Miasta i Gminy we WrześniBurmistrz Miasta i Gminy Września
307/2020Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanegoOŚ-PŚ.7222.30.202017-09-2021 12:1017-09-2021 12:10Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko MazurskiegoOdlewnia Elzamech Sp. z o.o.
135/2021Decyzja zmieniająca pozwolenie zintegrowaneOŚ-PŚ.7222.5.202017-09-2021 12:0917-09-2021 12:09Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko MazurskiegoMarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z 267796