Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 4999
z 500
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
2010/B/02521)Zezwala na usunięcie w terminie od dnia 31 marca 2011 roku 20 m2 krzewów oraz 6 sztuk drzew z rodzaju jesion o obwodach pnia od 95- 160 cm, a także 1 sztuki drzewa z rodzaju grochodrzew o obwodzie pnia mierzonych na wys.130 cm,rosnących na nieruchomości 2)Zezwolenie na usunięcie drzew z pkt. 1 jest uzaleznione od posadzenia przez wnioskodawcę 4 sztuk drzew w terminie do dnia 30 maja 2011 roku.ROS-7635/155/1005-11-2010 09:5305-11-2010 08:55Urząd Miejski w Trzebnicy
2010/B/02431. Burmistrz Gminy Trzebnica zezwala na usunięcie w terminie do dnia 31 grudnia 2010 roku 13 sztuk drzew z rodzaju topola o obwodach pnia 241 cm, 230 cm, 242 cm, 327 cm, 232 cm, 220 cm, 231 cm, 216 cm, 306 cm, 240 cm, 335 cm, 368 cm, 252 cm, mierzonych na wysokości 130 cm, rosnących na nieruchomości stanowiącej własność powiatu Trzebnickiego w trwałym zarządzie wnioskodawcy. 2. Zezwolenie na usunięcie drzew opisanych w pkt 1 jest uzależnione od posadzenia przez wnioskodawcę na tej samej nieruchomości 13 sztuk drzew gatunku klon jawor lub z rodzaju lipa w terminie do dnia 30 maja 2012 roku.ROS-7635/144/1/1005-11-2010 09:5305-11-2010 09:12Urząd Miejski w Trzebnicy
2007/B/00201. Uchylenie decyzji własnej 2. Zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżnianie zbiorników bezodpływowychROS 7050/9/0630-01-2007 13:1130-01-2007 13:42Urząd Miejski w Trzebnicy
2007/B/00211. Uchylenie decyzji własnej 2. Zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżnianie zbiorników bezodpływowych.ROS 7050/11/0630-01-2007 13:1630-01-2007 13:42Urząd Miejski w Trzebnicy
7/20101. Zezwala na usunięcie w terminie do dnia 30 czerwca 2011 roku 1 sztuki drzewa gatunku dąb o obwodzie pnia 84 cm mierzonym na wysokości 130 cm, 2. Nakazuje wykonanie na nieruchomości wnioskodawcy nasadzeń zastępczych w ilości 2 sztuk drzew liściastych (drzewka o wysokości nie mniejszej niż 2,5 m z tzw. bryłką korzeniową).ROS-7635/181/1026-11-2010 14:1830-11-2010 07:55Urząd Miejski w TrzebnicyBurmistrz Miasta i Gminy Trzebnica
123/20111. Zezwala na usunięcie w terminie do dnia 30 grudnia 2011 roku 1 sztuki drzewa z rodzaju wiśnia o obwodzie pnia 97 cm, mierzonego na wysokości 130 cm, rosnących na nieruchomości będącej własnością wnioskodawcy- obręb Trzebnica. 2. nakazuje wykonanie na nieruchomości wnioskodawcy nasadzeń zastępczych w ilości 1 sztuki drzewa liściastego (drzewka o wysokości nie mniejszej niż 2,5 metra z tzw. bryłką korzeniową).ROS.6131.49.201102-05-2011 11:5718-08-2011 06:35Urząd Miejski w TrzebnicyBurmistrz Gminy Trzebnica
121/20111. Zezwala na usunięcie w terminie do dnia 30 marca 2012 roku 1 sztuki drzewa z rodzaju olcha o obwodzie pnia 40 cm, mierzonym na wysokości 130 cm oraz 1 sztuki drzewa z rodzaju jesion o obwodzie pnia 50 cm, mierzonym na wysokości 130 cm, rosnących na nieruchomości-obręb Marcinowo. 2. Zezwolenie na usunięcie drzew jest uzależnione od posadzenia przez wnioskodawcę na tej samej nieruchomości 3 sztuk drzew rodzaj jarząb (drzewka o wysokości co najmniej 2m, zabezpieczone i przymocowane taśmą do drewnianego palika) w terminie do dnia 30 kwietnia 2012 roku. 3. Ustala opłatę za usunięcie dwóch drzew opisanych w pkt 1 w wysokości 7004,73 zł i odracza termin uiszczenia opłaty na okres 3 lat od dnia wydania decyzji.ROS.6131.0057.001.201105-05-2011 12:2218-08-2011 06:35Urząd Miejski w TrzebnicyBurmistrz Gminy Trzebnica
87/20111. Zezwala na usunięcie w terminie do dnia 31 grudnia 2011 roku 103 szt. drzew z rodzaju olsza o obwodzie pnia od 12-62 cm mierzonym na wysokości 130 cm.ROS.6131.0035.001.201114-03-2011 13:1231-03-2011 10:33Urząd Miejski w TrzebnicyBurmistrz Miasta i Gminy Trzebnica
76/20111. Zezwala na usunięcie w terminie do dnia 31 grudnia 2011 roku 2 szt. drzew z rodzaju wierzba o obwodzie pnia 230, 180, , mierzonym na wysokości 130 cm oraz 1 sztuki drzewa z rodzaju olsza o obwodzie pnia 100 cm, mierzonym na wysokości 130 cm. 2.Nie zezwala na usunięcie 1 szt. drzewa z rodzaju olsza o obwodzie pnia 120 cm, mierzonego na wysokości 130 cm.ROS.6131.0044.001.201122-03-2011 13:3731-03-2011 10:31Urząd Miejski w TrzebnicyBurmistrz Miasta i Gminy Trzebnica
143/20111. Zezwala na usunięcie w terminie do dnia 31 grudnia 2011 roku 81 sztuk drzew z rodzaju olsza o obwodzie pnia od 19 cm do 82 cm, mierzonym na wysokości 130 cm, rosnących na nieruchomości- obręb Kuźniczysko. 2. nie zezwala na usunięcie 1 sztuki drzewa z rodzaju dąb o obwodzie pnia 168 cm, mierzonego na wysokości 130 cm, rosnącego na działce- obręb Kuźniczysko.ROS.6131.0015.001.201102-05-2011 11:2618-08-2011 08:40Urząd Miejski w TrzebnicyBurmistrz Gminy Trzebnica
z 500