Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 4999
z 500
Numer ▲Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
1/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew lub krzewówZezwala na usunięcie w terminie do dnia 30 czerwca 2011 r. a) 6m2 krzewów oraz 8 szt. drzew z rodzaju olsza o obwodzie p29-11-2010 10:1930-11-2010 07:53Urząd Miejski w TrzebnicyBurmistrz Miasta i Gminy Trzebnica
1/2012Decyzja o umorzeniu postępowaniaROS.622.37.4.2011.MM12-01-2012 09:1712-01-2012 09:17Urząd Miejski w TrzebnicyBurmistrz Gminy Trzebnica
1/2013Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa Zakładu Przetworstwa Mięsnego Tarczyński S.A. w Ujeźdźcu Małym o część produkcyjno-magazynową"ROS.6220.2.2013.MM.25-01-2013 11:4725-01-2013 11:47Urząd Miejski w Trzebnicy*******
1/2014Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa składowiska odpadów w Marcinowie o kwaterę składowania odpadów konstrukcyjnych zawierających azbest.ROS.6220.15.31.2013.MM15-01-2014 11:0915-01-2014 11:09Urząd Miejski w TrzebnicyBurmistrz Gminy Trzebnica
1/2015Opinia Projektu robót geologicznych dla ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych- plejstoceńskich- otwór awaryjny 3 aw4.ROS.6523.1.2015.JW26-02-2015 11:5226-02-2015 11:52Urząd Miejski w TrzebnicyBurmistrz Gminy Trzebnica
1/2016Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW składającej się z zespołu modułów fotowoltaicznych podzielonych na sekcje współpracujące z inwerterami (falownikami) i produkujących energię elektryczną dostarczaną do sieci elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja SA na dz. nr 148 w miejscowości Blizocin, gmina Trzebica".ROS.6220.1.2016.MM28-01-2016 15:0328-01-2016 15:03Urząd Miejski w Trzebnicy*******
1/2017Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów18243.201601-02-2017 11:1401-02-2017 11:14Urząd Miejski w Trzebnicy*******
1/2018Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Zmiana sposobu użytkowania części budynku produkcyjno-usługowego - produkcja, rozlewnia, magazynowanie win na części dz. nr 37/9 AM-4 obręb Trzebnica"ROS.6220.23.201719-01-2018 13:0219-01-2018 13:02Urząd Miejski w TrzebnicyBurmistrz Gminy Trzebnica
1/2019Postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzeń wodnych - studni głębinowych nr S-6 i S-6a o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10m3/h (dz. nr 20/2 obręb Ujeździec Wielki).ROS.6220.25.201821-01-2019 10:0821-01-2019 10:08Urząd Miejski w Trzebnicy
1/2020Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW i powierzchni zabudowy do 2,08 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 106 w obrębie Masłów, gm. Trzebnica.ROS.6220.1.202017-02-2020 09:2617-02-2020 09:26Urząd Miejski w Trzebnicy
z 500