Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 1052
z 106
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
23/2013"Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Opolskiego na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku"RLŚ.602.1.201326-09-2013 08:4626-09-2013 08:46Starostwo Powiatowe w Opolu LubelskimZarząd Powiatu w Opolu Lubelskim
2010/D/0002Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Opolskiego na lata 2009-201221-12-2010 13:1521-12-2010 12:41Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim
2010/D/0001Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Opolskiego na lata 2009-201221-12-2010 13:0821-12-2010 12:40Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim
57/2017Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Opolskiego na lata 2017-2020z perspektywą do 2024 rokuRLŚ.602.1.201706-12-2017 08:1106-12-2017 08:11Starostwo Powiatowe w Opolu LubelskimZarząd Powiatu w Opolu Lubelskim
77/2019Aktualizacja danych stacji bazowej BT11741 OPOLE LUBELSKIE firmy Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o., ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa, wytwarzającej pole elektromagnetyczne w miejscowości Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 16, gmina Opole Lubelskie, powiat opolski.RLŚ.6221.2.11.201118-12-2019 07:4618-12-2019 07:46Starostwo Powiatowe w Opolu LubelskimPolkomtel Infrastruktura Sp. z o.o.
78/2019Aktualizacja danych stacji bazowej OPL4410B firmy P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa wytwarzającej pole elektromagnetyczne w miejscowości Nietrzeba, dz. nr 413/2, gmina Józefów nad Wisłą, powiat opolski.RLŚ.6221.2.7.201818-12-2019 07:5118-12-2019 07:51Starostwo Powiatowe w Opolu LubelskimP4 Sp. z o.o.
79/2019Aktualizacja danych stacji bazowej OPL4441B firmy P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa wytwarzającej pole elektromagnetyczne w miejscowości Szczekarków-Kolonia, dz. nr 103, obręb 0015, gm. Wilków, powiat opolski.RLŚ.6221.2.1.201918-12-2019 13:2018-12-2019 13:20Starostwo Powiatowe w Opolu LubelskimP4 Sp. z o.o.
42/2014Aktualizacja zgłoszenia instalacji modernizowanej Stacji Paliw Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A> Nr 1297 Józefów nad Wisłą.RLŚ.6221.1.201421-08-2014 08:3721-08-2014 08:37Starostwo Powiatowe w Opolu LubelskimORLEN Eko Sp. z o.o.
88/2020Aktualizacja zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne BT10225_Jozefow n. Wisłą firmy Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa.RLŚ.6221.2.11.201231-12-2020 12:5031-12-2020 12:50Starostwo Powiatowe w Opolu LubelskimPolkomtel Infrastruktura Sp. z o.o.
23/2021Aktualizacja zgłoszenia instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne nr BT10225 Józefów nad Wisłą firmy Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa, zlokalizowanej w miejscowości Józefów nad Wisłą, dz. nr 270, gm. Józefów nad Wisłą, pow. opolski.RLŚ.6221.2.11.201227-04-2021 08:0927-04-2021 08:09Starostwo Powiatowe w Opolu LubelskimPolkomtel Infrastruktura Sp. z o.o.
z 106