Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 686
z 69
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
26/2011wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcia drzew 4 szt. grochodrzew ( akacjii)2szt. klona jesionolistnego, 1 szt. brzozy i 1 szt. topoli mieszanej z działek Nr 108 i 109 w Luboczy. szkic działek z zaznaczonymi drzewami zgłoszonymi do usunięciaRRiZP.6131.24.2011.MSz23-11-2012 14:3823-11-2012 14:38Urząd Gminy w Rzeczycy
11/2011wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 szt. drzew gat. topola mieszana, rosnące w pasie drogowym drogi powioatowej nr 4310E w Rzeczycy przy ul. Zielonej. szkic z geoportalu z zaznaczonymi drzewami zgłoszonymi do usunięciaRRiZP.6131.11.201123-11-2012 14:3223-11-2012 14:32Urząd Gminy w Rzeczycy
7/2015Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew z nieruchomości oznaczonej jako działka nr ewid. 175 obręb BrzezinyUG-RGO.6131.4.2015.PK.201507-08-2015 10:3507-08-2015 10:35Urząd Gminy w Rzeczycy*******
29/2011wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. grochodrzewa( akacji) i 2 szt. brzozy z dz. 711 w Grotowicach. szkic zagospodarowania działki nr 711 z zaznaczonymi drzewami przeznaczonymi do usunięcia.RRiZP.613127.2011.MSz23-11-2012 14:3823-11-2012 14:38Urząd Gminy w Rzeczycy
25/2011wniosek o wydanie zezwoelnia na usunięcie 10 szt. olchy z działki ewidencyjnej nr 1025 w Luboczy.RRiZP.6131.23.2011.MSz.23-11-2012 14:3823-11-2012 14:38Urząd Gminy w Rzeczycy
2/2011wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 7 topól i 2 olch z dz. 50 i 51 w Bobrowcu23-11-2012 14:3223-11-2012 14:32Urząd Gminy w Rzeczycy
1/2011zezwolenie na usunięcie 8 szt. modrzewii z dz. 323 w BobrowcuRRiZP.7635-3/1123-11-2012 14:3223-11-2012 14:32Urząd Gminy w Rzeczycy
3/2011wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 topoli z dz. 273 w Sadykierzunie dotyczy23-11-2012 14:3823-11-2012 14:38Urząd Gminy w Rzeczycy
5/2011wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie łącznie 4 szt. olch rosnących na działkach nr 341 i 342 w Bartoszówce. mapa z zaznacznymi drzewami zgłoszonymi do usunięcia.RRiZP.6131.5.2011.MSz23-11-2012 14:3223-11-2012 14:32Urząd Gminy w Rzeczycy
4/2011wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 7 szt. drzew z działki nr 1156 w Rzeczycy mapa nieruchomości z zaznaczonymi drzewami przeznaczonymi do usunięcia.RRiZP.6161-6.2011.MSz23-11-2012 14:3223-11-2012 14:32Urząd Gminy w Rzeczycy
z 69