Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 686
z 69
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji ▲Data publikacji
Akcja
1/2012Wniosek o wydanie decyzja środowiskowej dot. „Budowie budynku inwentarskiego z wewnętrznymi zbiornikami na gnojowicę /chlewnia z obsadą 159 DJP/, zamkniętego zbiornika na gnojowicę o pojemności do 450 m3 wraz z wykonaniem towarzyszących budowli i niezbędnych urządzeń budowlanych, na działce o numerze ewidencyjnym 343 obręb geodezyjny Brzozów położonej w miejscowości Brzozów, oraz budowa przyłącza do gminnej sieci wodociągowej dz. nr ew. 384 obr. Brzozów, dz. nr ew. 54 obr. Zawady i zjazdu z drogi powiatowej nr 4307E dz. nr ew. 384 obr. Brzozów”.UG.RRiZP.6220.1.2012.MSZ27-07-2012 10:0327-07-2012 10:03Urząd Gminy w Rzeczycy*******
2/2012Wiosek o wydanei decyzji środowiskowej dot. "Remontu drogi gminnej w Luboczy"UG.RRiZP.6220.2.2012.MSZ27-07-2012 10:1027-07-2012 10:10Urząd Gminy w RzeczycyGmina Rzeczyca
3/2012Postanowieni o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskoUG.RRiZP.6220.1.4.2012.MSZ27-07-2012 10:2127-07-2012 10:21Urząd Gminy w RzeczycyWójt Gminy Rzeczyca
4/2012postawienie w sprawie braku przeprowadzeni o.o.ś.UG.RRiZP.6220.2.4.2012.MSZ27-07-2012 10:2627-07-2012 10:26Urząd Gminy w RzeczycyWójt Gminy Rzeczyca
5/2012Decyzja środowiskowa dot. Remontu drogi gminnej w LuboczyUG.RRiZP.6220.2.7.2012.MSZ27-07-2012 10:3027-07-2012 10:30Urząd Gminy w RzeczycyWójt Gminy Rzeczyca
6/2012Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowiskoUG.RRiZP.6220.1.1.2012.MSZ27-07-2012 11:4327-07-2012 11:43Urząd Gminy w Rzeczycy*******
43/2011wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 78 szt. dębów z działki nr 714 w Rzeczycy ( pas drogowy drogi gminnej).RRiZP.6131.42.2011.MSz.12-10-2012 13:1512-10-2012 13:15Urząd Gminy w Rzeczycy
44/2011Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 7 szt. klonów, 1 szt. lipa, 5 szt. wiąza z dzaiłek ew. nr 175 i 174 w Stanisławowie.RRiZP.6131.43.2011.MSz.12-10-2012 13:3012-10-2012 13:30Urząd Gminy w Rzeczycy
8/2012Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowanaichUG.RRiZP.6220.4.2012.MSz02-11-2012 15:2202-11-2012 15:22Urząd Gminy w Rzeczycy"KRUSZMAKS" Łukasz Goszkieqwicz
1/2011zezwolenie na usunięcie 8 szt. modrzewii z dz. 323 w BobrowcuRRiZP.7635-3/1123-11-2012 14:3223-11-2012 14:32Urząd Gminy w Rzeczycy
z 69