Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 686
z 69
Numer Znak Sprawy ▲Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
46/2011Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewRRiZP.6131.1.2011.MSz23-11-2012 15:0123-11-2012 15:01Urząd Gminy w RzeczycyWójt Gminy Rzeczyca
10/2011wniosek o wydanie 1 wiąza i 2 szt. osika na działce nr 33 w Łęgu oświadczenie wspólwłaścicielki nieruchomości na usunięcie drzew, z dz. 33 w Łęgu, mapa syt.wys. z zaznaczonymi drzewami.RRiZP.6131.10.2011.MSz23-11-2012 14:3223-11-2012 14:32Urząd Gminy w Rzeczycy
11/2011wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 szt. drzew gat. topola mieszana, rosnące w pasie drogowym drogi powioatowej nr 4310E w Rzeczycy przy ul. Zielonej. szkic z geoportalu z zaznaczonymi drzewami zgłoszonymi do usunięciaRRiZP.6131.11.201123-11-2012 14:3223-11-2012 14:32Urząd Gminy w Rzeczycy
12/2011wniosek Nr ZDP/7630/05/11 na usunięcie 1 szt. grochodrzewa w Luboczy przy drodze powiatowej nr 4308E Bobrowiec -Lubocz mapa z zanaczona lokalizacją drzewa przeznaczonego do usunięcia.RRiZP.6131.12.2011.MSz23-11-2012 14:3223-11-2012 14:32Urząd Gminy w Rzeczycy
22/2011wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. akacji z działki nr 680 połozonej w grotowicach na Naturze 2000.RRiZP.6131.19.2011.MSz.23-11-2012 14:3823-11-2012 14:38Urząd Gminy w Rzeczycy
45/2011Decyzja umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. topola jako bezprzedmiotowego. .RRiZP.6131.2.2011.MSz23-11-2012 14:5323-11-2012 14:53Urząd Gminy w RzeczycyWójt Gminy Rzeczyca
23/2011wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. olch rosnących na działce ewid, nr 502 w Kanicach.RRiZP.6131.20.2011.MSz23-11-2012 14:3823-11-2012 14:38Urząd Gminy w Rzeczycy
24/2011wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. grochodrzewa ( robinii akacjowej) z działki nr 299 w Roszkowej Woli.RRiZP.6131.21.2011.MSz.23-11-2012 14:3823-11-2012 14:38Urząd Gminy w Rzeczycy
2011/A/0025wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcieRRiZP.6131.22.2011.MSz23-11-2012 14:3823-11-2012 14:38Urząd Gminy w Rzeczycy
47/2011Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewRRiZP.6131.23.2011.MSz23-11-2012 15:0623-11-2012 15:06Urząd Gminy w Rzeczycy
z 69