Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2724922
z 272493
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
13/2022decyzja Nr 1/C/2022, znak: WPP-II.6733.8.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla Tarnowskich Wodociągów Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, działających przez pełnomocnika P. Grzegorza Pabjana reprezentującego firmę EKO-PRO Grzegorz Pabjan, 38-200 Jasło, na budowę magistrali wodociągowej (w ramach uzupełnienia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 58/C/2019 z dnia 29.10.2019r. znak: WPP-II.6733.14.2019)WPP-II.6733.8.202121-01-2022 15:0821-01-2022 15:08Urząd Miasta TarnowaPrezydent Miasta Tarnowa
10/2022Wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia pn.: "Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi oraz infrastrukturą techniczną - etap III, IV - budynki B5, B6, B7, B8 przy ul. Strobanda 3-5 w Toruniu (obręb 30, działka nr 129/2)"WAiB.6740.678.202121-01-2022 15:0721-01-2022 15:07Urząd Miasta ToruniaPrzedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe LEM-BUD Sp. z o.o.
56/2022Decyzja ustalająca plan remediacji historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi na terenie zakładów chemicznych Alventa S.A., przy ul. przy ul. Karola Olszewskiego 25 w Alwerni.ZS.515.22.2019.MKub21-01-2022 14:5921-01-2022 14:59Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
57/2022Wniosek o zmianę decyzji ustalającej plan remediacji na terenie działki nr 4/1 obręb 62 Śródmieście, zlokalizowanej w Krakowie przy ul. Dolnych MłynówZS.515.8.2021.MKub21-01-2022 14:5921-01-2022 14:59Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieImmobiliaria Camins Polska Sp. z o.o.
58/2022Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji nakazującej przeprowadzenie działań zapobiegawczych lub naprawczych, Potok Kozi BródZS.512.1.2018.MKub21-01-2022 14:5921-01-2022 14:59Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
60/2022Decyzja ustalająca plan remediacji na terenie działek nr 2/1 i 2/4 obręb 52 Nowa Huta, zlokalizowanych przy Alei Jana Pawła II 72 w KrakowieZS.515.5.2021.MKub21-01-2022 14:5921-01-2022 14:59Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
59/2022Wniosek o ustalenie planu remediacji na terenie działek nr 2/1 i 2/4 obręb 52 Nowa Huta, zlokalizowanych przy Alei Jana Pawła II 72 w KrakowieZS.515.5.2021.MKub21-01-2022 14:5921-01-2022 14:59Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie*******
64/2022Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji nakazującej przeprowadzenie działań zapobiegawczych w związku z wystąpieniem bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowiskuZS.512.1.6.2021.MKub21-01-2022 14:5921-01-2022 14:59Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
65/2022Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wystąpienia szkody w środowisku w wodach, w powierzchni ziemi, oraz w gatunkach chronionych i chronionych siedliskach przyrodniczych,ZS.512.2.6.2019.MKub21-01-2022 14:5921-01-2022 14:59Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
67/2022Decyzja zmieniająca decyzję z dnia 3 marca 2020 r. znak ZS.515.18.2019.MKub, ustalającą plan remediacji historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemiZS.515.6.2021.MKub21-01-2022 14:5921-01-2022 14:59Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
z 272493