Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 3009
z 301
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
88/2012Pozwolenie wodno prawne na wykonanie urządzeń wodnych związanych z przejściem linii światłowodowej rurze ochronnej RHDPEp 110/6,3 pod dnem rzeki Brzeźnicy w km 39+930 i 40+490 w m. StypułówBŚ.6341.51.2012.EP25-09-2013 08:1025-09-2013 08:10Starostwo Powiatowe w Nowej SoliStarosta Nowosolski
57/2013Pozwolenie wodno prawne na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do środowiska z projektowanego parkingu oraz budynku mieszkalno - usługowego w m. Nowa Sól przy ul. 1 MajaBŚ.6341.44.2013.EP24-10-2013 11:0324-10-2013 11:03Starostwo Powiatowe w Nowej SoliStarosta Nowosolski
120/2012Pozwolenie wodno prawne na wykonanie urządzeń wodnych związanych z "Projektem budowlanym i wykonawczym odbudowy zabudowy regulacyjnej rz. Odry - przystosowanie do III klasy drogi wodnej. Etap II (powiat nowosolski)BŚ.6341.79.2012.EP26-09-2013 12:0626-09-2013 12:06Starostwo Powiatowe w Nowej SoliStarosta Nowosolski
104/2012Pozwolenie wodno prawne na prowadzenie rurociągu wodociągowego pod ciekiem Czarna Struga w km 11+110 w m. LelechówBŚ.6341.68.2012.EP25-09-2013 10:5825-09-2013 10:58Starostwo Powiatowe w Nowej SoliStarosta Nowosolski
14/2012Pozwolenie wodno prawne na pobór wód podziemnych z ujęcia w Stypułowie oraz wykonanie urządzeń wodnych do poboru wód podziemnych, oraz odprowadzanie do środowiska zużytych wód technologicznych (popłuczyn) ze stacji uzdatniania wody w StypułowieBŚ.6341.09.2012.EP19-09-2013 10:5819-09-2013 10:58Starostwo Powiatowe w Nowej SoliStarosta Nowosolski
4/2012Pozwolenie wodno prawne na przejście kabla energetycznego pod rowem melioracyjnym na dz. nr 5/2 w m. Lasocin gm. KożuchówBŚ.6341.01.2012.EP19-09-2013 09:1819-09-2013 09:18Starostwo Powiatowe w Nowej SoliStarosta Nowosolski
27/2013Pozwolenie wodno prawne na wykonanie zbiornika wodnego malej retencji o powierzchni 5,4930 ha na działce nr ewid. 30/8 w obrębie Wrociszów, gmina Nowa SólBŚ.6341.18.2013.EP14-10-2013 13:2314-10-2013 13:23Starostwo Powiatowe w Nowej SoliStarosta Nowosolski
65/2012Wniosek o wydanie pozwolenia wodno prawnego na wspólne korzystanie z wód dla Gminy Nowe Miasteczko i Gospodarstwa Specjalistycznego Zdzisława Wawrzyńczyka w Nowym MiasteczkuBŚ.6341.39.2012.EP23-09-2013 08:3623-09-2013 08:36Starostwo Powiatowe w Nowej SoliUrząd Gminy Nowe Miasteczko
33/2012Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na szczególne korzystanie z wód tj. wykaszanie roślinności z wód jeziora Rudno położonego na działce oznaczonej numerem 439 obręb Jesiona gmina KolskoBŚ.6341.21.2012.EP19-09-2013 14:0319-09-2013 14:03Starostwo Powiatowe w Nowej SoliUrząd Gminy Kolsko
34/2012Pozwolenie wodno prawne na szczególne korzystanie z wód tj. wykaszanie roślinności z wód jeziora Rudno położonego na działce oznaczonej numerem 439 obręb Jesiona gmina KolskoBŚ.6341.21.2012.EP19-09-2013 14:0319-09-2013 14:03Starostwo Powiatowe w Nowej SoliStarosta Nowosolski
z 301