Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 3009
z 301
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji ▲
Akcja
Infoos/6224-F/36255A/1990wniosek o udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych związanych z przejściem gazociągu średniego ciśnienia de 225 pod dnem rzeki Biała woda w Nowym MiasteczkuOŚ.6224-1/2007/17/202-01-1990 00:0002-01-1990 00:00Starostwo Powiatowe w Nowej SoliECB SIECI Sp. z o. o.      
Infoos/6223-A/36241A/1990wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie do rzeki rudzianki wód opadowych z ulicy Przyszłości z Nowej Soli.OŚ.6223-2/2007/228/219-01-1990 00:0019-01-1990 00:00Starostwo Powiatowe w Nowej SoliPROJ-BUD Biuro Projektowo-Usługowe Sp. z o.o.      
Infoos/6224-A/36257A/1990wniosek o pozwolenie wodnoprawne dla kąpieliska prowizorycznego-miejskiego-otwartego, zwane "Koci Staw".OŚ.6224-3/2007/258/109-02-1990 00:0009-02-1990 00:00Starostwo Powiatowe w Nowej SoliUrząd Gminy Nowa Sól      
Infoos/6224-A/36260A/1990wniosek o wydanie na czas bezterminowy pozwolenia wodnoprawnego dla kąpieliska prowizorycznego-miejskiego-otwartego, zwane "Koci Staw"OŚ.6224-3/2007/25809-02-1990 00:0009-02-1990 00:00Starostwo Powiatowe w Nowej SoliUrząd Gminy Nowa Sól      
Infoos/6223-F/36176A/1990wniosek- pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Nowe Miasteczko reprezentowanej przez Burmistrza Gminy i MiastaOŚ.6223-3/2007/301/314-02-1990 00:0014-02-1990 00:00Starostwo Powiatowe w Nowej SoliGmina Nowe Miasteczko      
Infoos/6223-B/36216A/1990wniosek o uzgodnienie operatu wodnoprawnego na odprowadzanie wód deszczowych z dróg osiedlowych na Osiedlu Piastowskim w Bytomiu OdrzńskimOŚ.6223-4/2007/309/115-02-1990 00:0015-02-1990 00:00Starostwo Powiatowe w Nowej SoliZAKŁAD INSTALACJI SANITARNYCH "HYDROTECH"      
Infoos/6224-E/36185A/1990Wniosek o pozwolenie wodno-prawne dla EWE Polska Sp.z o.o ul.Nowowiejska 53, 61-734 Poznań na wykonanie urządzeń wodnych związanych z przejściem sieci gazowej wysokiego ciśnienia 84bar i średniego ciśnienia oraz kabli do transmisji danych.OŚ.6224-4/2007/338/320-02-1990 00:0020-02-1990 00:00Starostwo Powiatowe w Nowej SoliEWE Polska Sp. z o.o.      
Infoos/6223-A/36222A/1990wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie do gruntu oczyszczonych ścieków sanitarnych z przebudowanej części socjalno-administracyjnej budynku warsztatu naprawczego samochodów oraz myjni samochodowejOŚ.6223-5/2007/397/225-02-1990 00:0025-02-1990 00:00Starostwo Powiatowe w Nowej SoliPROFIL BIS Sp. z o.o.      
Infoos/6223-G/36212A/1990wniosek o pozwolenie wodnoprawne dla Gminy Otyń reprezentowanej przez Wójta Gminy Oty ul.Rynek 1 67-106Otyń na: pobór wód podziemnych z istniejących urządzeń wodnych -dla potrzeb komunalnych mieszkańców Bobrownik ze studni SW -2 połozonej (N-51st 52min 08sek, E-15st 45min 00sek)OŚ.6223-6/2007/438/302-03-1990 00:0002-03-1990 00:00Starostwo Powiatowe w Nowej SoliUrząd Gminy w Otyniu      
Infoos/6223-A/36194A/1990wniosek o pozwolenie wodnoprawne dla Zzrządu Dróg Wojewódzkich Al.Niepodległości 32, 65-042 Zielona Góra na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z drogi wojewódzkiej nr 292 z ul. Głogowskiej w miejscowosci Nowa Sól oznaczonej działkami nr 446/2,675,732/2 w obrębie 4 Nowa Sól Miasto i działkami nr 347/2, 347/4 i 347/5 w obrębie 5 Nowa sól MiastoOŚ. 6223-9/2007/504/214-03-1990 00:0014-03-1990 00:00Starostwo Powiatowe w Nowej SoliZarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze      
z 301