Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 3009
z 301
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
Infoos/3884/2/51170A/2009"turystyczno-rekreacyjne zagospodarowanie nadbrzeża Odry w rejonie portu w Bytomiu Odrzańskim" II-etap - zagospodarowanie skarpy pomiędzy ulicami: Spacerową i Nadbrzeżną na działkach nr 278/1, 183/1, 183/2, 279/1, 172, 260/1, 273, 273/5BŚ.III.7351-487/200931-03-2009 00:0031-03-2009 00:00Starostwo Powiatowe w Nowej SoliUrząd Gminy Bytom Odrzański      
Infoos/7633-2/38383A/2007- wniosek o uzgodnienie dokumentacji przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,, Budowie inwestcji bazy Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. zo.o.w Nowej Soli ul. Przemysłowa, realizowanego na działce nr 52/6, 56, 57/3 obręb 0006-6 Nowa Sól.BŚ.7633-110/2007/145112-09-2007 00:0012-09-2007 00:00Starostwo Powiatowe w Nowej SoliUrząd Miejski w Nowej Soli      
Infoos/7633-2/38376A/2007- wniosek o wydanie opinii dotyczącej obowiązku sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjno- tłocznej w Kolsku.BŚ.7633-113/2007/147417-09-2007 00:0017-09-2007 00:00Starostwo Powiatowe w Nowej SoliUrząd Gminy Kolsko      
Infoos/7633-2/38358A/2007- wniosek o zajecie stanowiska, czy dla przedsięwzięcia jakim jest ,,Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków o Qdśr= 250/d o RM 3108 na działce ew. nr 277/6 i z odprowadzeniem do rowu melioracji podstawowej działka nr 494 w obrebie miejscowości Lubięcin, niezbędne jest sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, oraz określenie zakresu raportu- jeśli jest wymagany.BŚ.7633-109/2007/144312-09-2007 00:0012-09-2007 00:00Starostwo Powiatowe w Nowej SoliUrząd Gminy Nowa Sól      
Infoos/7633-2/38367A/2007- wniosek o zajęcie stanowiska, czy dla przedsięwzięcia jakim jest ,, Budowa ulicy Energetyków wraz z budową odwodnienia i oświetlenia ulicznego ( dz. nr 1058, obręb 6 miasta Nowej Soli )", niezbędne jest sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.BŚ.7633-106/2007/144010-09-2007 00:0010-09-2007 00:00Starostwo Powiatowe w Nowej SoliUrząd Miejski w Nowej Soli      
Infoos/4819/2/34390A/20075 budynków do produkcji bojlera kurzego, budynku gospodarczego, 10 zbiorników na gaz propan-butan, 15 silosów pasowych, 5 zbiorników na ścieki, 3 wiat do gromadzenia odpadów stałych i konfiskatorów oraz zbiornika p.poż. na dz. nr 8/7 w miejscowości MariankiAB.VII.7351-636/200717-04-2007 00:0017-04-2007 00:00Starostwo Powiatowe w Nowej SoliAnna Taraszek      
Infoos/7633-3/56574A/2009Budowa 16 elektrowni wiatropwych o łącznej mocy 40 MW w OPbrębie Stypółów gmina kożuchów i obrębie nSieciebborzyce, gmina SzprotawaBŚ.XIV.7633-25/0916-06-2009 00:0016-06-2009 00:00Starostwo Powiatowe w Nowej SoliUrząd Miejski w Kożuchowie      
Infoos/7633-3/56571A/2010Budowa Cmentarza Komunalnego w Bytomiu Odrzańskim z drogą gminną i infrastrukturą technicznąBŚ.XIV.7633-42/0909-04-2010 00:0009-04-2010 00:00Starostwo Powiatowe w Nowej SoliMiasto i Gmina Bytom Odrzański      
Infoos/7633-3/56581A/2009Budowa Elektrowni wiatrowej o mocy 4 MW na działce nr 6/22 w LubięcinieBŚ.XIV.7633-37/0905-10-2009 00:0005-10-2009 00:00Starostwo Powiatowe w Nowej SoliUrząd Gminy Nowa Sól      
Infoos/15991//22978A/2005Budowa budynku mieszkalno socjalnego, wewnętrznej energetycznej lini zasilającej, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, ciągu pieszo jezdnego wokół budynku w Nowej Soli przy ul. Grobla dz. nr 590/1, 598/4, 598/7.AB.IV.7351-1792/200512-12-2005 00:0012-12-2005 00:00Starostwo Powiatowe w Nowej SoliUrząd Gminy Nowa Sól      
z 301