Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 3009
z 301
Numer Znak Sprawy ▲Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
Infoos/7633-2/27909A/2016wniosek o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu 7-miu ujęć brzegowych dla deszczowni przenośnej na Kanale Krzycki Rów w km. od 17+100 do 19+080, z ktorych będzie pobierana woda do deszczowania dwoch kompleksow przyległych do kanału o łącznej powierzchni ok. 340 ha, na terenie wsi Kierzno, obręb Bielawy30 sierpnia 2006r.01-02-2016 00:0001-02-2016 00:00Starostwo Powiatowe w Nowej SoliUrząd Gminy w Siedlisku      
Infoos/6134-2/40438A/2007Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. brzozy rosnącej na działce nr 41/1 obręb 3 Kożuchów, stanowiącej własność Gminy Kożuchów.6134-114/2007/164008-11-2007 00:0008-11-2007 00:00Starostwo Powiatowe w Nowej SoliGmina Kożuchów      
Infoos/6223-D/45826A/2008Wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych.6223-10/0811-06-2008 00:0011-06-2008 00:00Starostwo Powiatowe w Nowej SoliDONGWON ZS Polska Sp. z o.o.      
Infoos/6223-G/12069A/2005W sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód nadosadowych z terenu ZPW-2 w obrebie Zakęcie, gm. Otyń6223-10/2005/712/117-05-2005 00:0017-05-2005 00:00Starostwo Powiatowe w Nowej SoliMiejski Zakład Gospodarki Komunalnej      
Infoos/6224-A5/9934A/2005W sprawie udzielenia pozwolenai wodno-prawnego na przejście projektowanymi kanałami sanitarnymi pod przepustami drogowymi oraz rowem melioracyjnym o nazwie Rów C, zlokalizowanym w dzielnicy Pleszówek w Nowej Soli6224-2/2005/36316-03-2005 00:0016-03-2005 00:00Starostwo Powiatowe w Nowej SoliBSB s.c. przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska      
Infoos/6224-G/39569A/2007Wniosek o wydanie pozwolenia wodno-prawnego na przekroczenie rzeki Czarna Strużka ob. Zakęcie w Km 4 + 570 Gmina Otyń6224-21/2007/1462/213-09-2007 00:0013-09-2007 00:00Starostwo Powiatowe w Nowej SoliZakład Techniczny "EKOMONT" Robert Kołek      
Infoos/7633-2/40034A/2007Określenie rodzajów przedsięwzięć mogących znaczaco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań zwiazanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia jakim jest "Zainstalowanie, wyposażenie i uruchomienie komory śrutowniczej oraz kabino - suszarki lakierniczej w istniejącej hali produkcyjnej na terenie działki nr 2/52, obręb 3 miasta Nowej Soli".7633-127/2007/164207-11-2007 00:0007-11-2007 00:00Starostwo Powiatowe w Nowej SoliDolnośląskie Zakłady Metalurgiczne DOZAMET sp. z o.o.      
Infoos/7633-1/17584A/2005Zapytanie o obowiązek sporządzenia raportu dla przedsiewzięcia: Wymiana odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN 200 PN 6,3 MPa relacji Bytom Odrzański Zielona Góra przewidziana do realizacji na działkach 1193/4, 1194, 1154 w obrębie wsi Wierzbnica Gmina Bytom Odrzański.7633-132/114-06-2005 00:0014-06-2005 00:00Starostwo Powiatowe w Nowej SoliUrząd Miejski Bytom Odrzański      
Infoos/7633-2/40234A/2007Wniosek o sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko i określenia jego zakresu dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji paliw płynnych położonej na działkach nr 118/3 i 99/2, przy ul. Bytomskiej w Nowym Miasteczku.7633-132/2007/168410-10-2007 00:0010-10-2007 00:00Starostwo Powiatowe w Nowej SoliBurmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko      
Infoos/7633-2/40392A/2007Dotyczy dokonania uzgodnień w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Zmiana sposobu użytkowania hali produkcyjnej na pomieszczenia warsztatowo - magazynowe", którego inwestorem są państwo Marta i Daniel Zajac zam. w Bytomiu Odrzańskim przy ul. Kożuchowskiej 50.7633-135/2007/171129-11-2007 00:0029-11-2007 00:00Starostwo Powiatowe w Nowej SoliUrząd Miejski Bytom Odrzański      
z 301