Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 3009
z 301
Numer ▲Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
1/2013Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z gatunku grochodrzew o obwodzie pnia 123 cm rosnącego na terenie działki nr 402/25 obręb 2 Nowa sól stanowiącej własność Gminy Nowa Sól Miasto będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcyBŚ.613.108.2013.JM18-09-2013 10:5418-09-2013 10:54Starostwo Powiatowe w Nowej SoliNowosolska Spółdzielnia Mieszkaniowa
1/2014Wniosek o przedłożenie terminu ważności na wykonanie urządzenia wodnego, odprowadzającego wody opadowe i roztopowe z terenu przyszłej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli, zlokalizowanej na działce nr 165/81 przy ul. Jana Pawła IIBŚ.6341.06.2012.EP29-01-2014 12:0829-01-2014 12:08Starostwo Powiatowe w Nowej SoliKomenda Wojewodzkiej Policji w Gorzowie Wkp.
1/2015Wniosek o wycinkę drzewBŚ.613.1.2015.JM23-02-2015 12:2923-02-2015 12:29Starostwo Powiatowe w Nowej SoliBurmistrz Kożuchowa
1/2016Podsumowanie do Strategii Rozwoju Powiatu Nowosolskiego na lata 2015 - 202508-01-2016 10:4308-01-2016 10:43Starostwo Powiatowe w Nowej SoliPowiat Nowosolski
10/2012Wyłączenie z decyzji Starosty Nowosolskiego - pozwolenia wodno prawnego nr BŚ.6341.39.2011.EP z dnia 27 września 2011 r. obowiązku wykonywania analizBŚ.6341.05.2012.EP19-09-2013 10:1119-09-2013 10:11Starostwo Powiatowe w Nowej SoliStarosta Nowosolski
10/2013Wniosek o wydanie pozwolenia wodno prawnego na cztery przejścia pod ciekiem na działkach nr 717 i 324 w m. Bytom OdrzańskiBŚ.6341.5.2013.EP14-10-2013 10:3214-10-2013 10:32Starostwo Powiatowe w Nowej SoliZakład Gospodarki Komunalnej
10/2014Pozwolenie wodno prawne na pobór wód podziemnych z ujęcia w Lasocinie dla potrzeb wodociągu grupowego gminy Kożuchów oraz na wprowadzanie do ziemi ścieków ze stacji uzdatniania wody w LasocinieBŚ.6341.68.2011.EP29-01-2014 12:5429-01-2014 12:54Starostwo Powiatowe w Nowej SoliStarosta Nowosolski
10/2015Wniosek o wycinkę drzewBŚ.613.6.2015.JM23-02-2015 13:2923-02-2015 13:29Starostwo Powiatowe w Nowej Soli*******
100/2012Pozwolenie wodno prawne na pobór wód powierzchniowych z Kanału Solanka oraz odprowadzenie wód do kanału Solanka poprzez melioracyjną stację pomp Nowa sól w gminie Nowa sol (w km 0+890 kanału Solanka)BŚ.6341.66.2012.EP25-09-2013 10:3625-09-2013 10:36Starostwo Powiatowe w Nowej SoliStarosta Nowosolski
100/2015Decyzja w sprawie wycinki drzewBŚ.613.50.2015.JM08-05-2015 09:2408-05-2015 09:24Starostwo Powiatowe w Nowej SoliStarosta Nowosolski
z 301