Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 347
z 35
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
2009/D/0001Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Grabiny - Zameczek, obejmującego obszar dz. geod. 118 i 127.27-08-2009 09:1127-08-2009 07:30Urząd Gminy w Suchy Dębie
2009/A/0002Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia - Gazociąg dystrybucyjny wysokiego ciśnienia DN 500 mm, MOP 8,4 MPa relacji Kolnik - Gdańsk z obiektami towarzyszącymi.AR.OŚ.7624.07/0920-11-2009 14:1020-11-2009 13:21Urząd Gminy w Suchy Dębie
2009/B/0001Decyzja umarzająca w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. :"Remont obiektu mostowego przy drodze powiatowej nr 2224G Wiślina - Krzywe Koło w msc. Wróblewo"AR.OŚ.7624.06.2/0920-11-2009 14:3020-11-2009 13:32Urząd Gminy w Suchy Dębie
2010/E/0001Raport o oddziaływaniu na środowisko29-06-2010 12:3429-06-2010 10:19Urząd Gminy w Suchy Dębie
2009/A/0001Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia - Remont obiektu mostowego przy drodze powiatowej nr 2224G Wiślina-Krzywe Koło, w msc. Wróblewo.AR.OŚ.7624.06/0920-11-2009 14:1220-11-2009 13:21Urząd Gminy w Suchy Dębie
2009/F/0001opracowanie ekofizjograficzne podstawowe terenu planowanego zespołu elektrowni wiatrowych "Suchy Dąb " dla potrzeb zmiany studium01-09-2009 14:2901-09-2009 13:09Urząd Gminy w Suchy Dębie
2011/C/0001obszar obejmujący fragmenty gminy: wieś Suchy Dąb – działka geodezyjna nr 58/11; wieś Suchy Dąb – działka geodezyjna nr 93, wieś Suchy Dąb – działka geodezyjna nr 346, wieś Ostrowite – działka geodezyjna nr 86, wieś Grabiny Zameczek – działki geodezyjne nr 294, 289; wieś Wróblewo – działka geodezyjna nr 4215-02-2011 11:5015-02-2011 10:54Urząd Gminy w Suchy Dębie
2010/B/0005postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - „Przebudowa koryta rzeki Motławy w km 22+400÷41+620” położonego: gmina Suchy Dąb - powiat gdański, gmina Tczew, miasto Tczew- powiat tczewski, województwo pomorskieAR.OŚ.7624.02.11/1027-09-2010 12:5328-09-2010 07:23Urząd Gminy w Suchy Dębie
2010/A/0002Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Przebudowa koryta rzeki Motława"AR.OŚ.7624.02/1024-06-2010 11:4024-06-2010 09:47Urząd Gminy w Suchy Dębie
2010/B/0003Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. " Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami pośrednimi i przydomowymi wraz z przyłączami w miejscowościach Suchy Dab i Osice".AR.OŚ.7624.01.6/1031-05-2010 13:5731-05-2010 12:08Urząd Gminy w Suchy Dębie
z 35