Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 1419
z 142
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
5/2011Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie i montażu suszarni "ARAJ" S - 424, montarz instalacji zewnętrznej gazu płynnego do S-424 z przyłączem gazowym PE 50,0x4,7 i zbiornikami naziemnymi gazu płynnego o pojemności 6x6700 dm^3 każdy. Montaż instalacji zewnętrznej i wewnętrznej gazu płynnego do celów co. i cwu. do istniejącego budynku biurowo - mieszkalnego z przyłączem gazowym PE 32 x 3,0 oraz zbiornikiem naziemnym o pojemności v=1x4850 dm^3 na działkach o nr. 4/7 i 6. IPiOŚ.DL.6220.2.2011.11-03-2011 08:5411-03-2011 07:59Urząd Miejski w Człuchowie"Rola" Sp. z o.o.
2/2011Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływac na środowisko tj. "Warsztatu samochodowego z zapleczem socjalnym oraz lokalu mieszkalnego - zlokalizowanego w miejscowości Człuchów, ul. Szczecińska 13 c dz. nr 7/4".IPiOŚ.I.7624/2/1020-01-2011 14:4320-01-2011 13:46Urząd Miejski w CzłuchowieBurmistrz Miasta Człuchowa
3/2011Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu - obszar poszerzony pod nazwą "Osiedle Wazów" w Człuchowienie dotyczy10-03-2011 14:1110-03-2011 13:44Urząd Miejski w CzłuchowieBurmistrz Miasta Człuchowa
4/2011Opracowanie ekofizjograficzne do projektu zmiany w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu - obszar poszerzony pod nazwą "Osiedle Wazów" w Człuchowie.nie dotyczy10-03-2011 14:2310-03-2011 13:45Urząd Miejski w CzłuchowieBurmistrz Miasta Człuchowa
11/2011Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realiację przedsięwzięcia pt: Budowa kompostowni pryzmowej dla odpadów wytworzonych na "Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Człuchowie".IPiOŚ.DL.6220.1.201115-07-2011 09:5515-07-2011 07:59Urząd Miejski w CzłuchowieBurmistrz Miasta Człuchowa
10/2011Uchwała Nr IX/55/2011 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 29 czerwca 2011r w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu - obszar poszerzony pod nazwą "Osiedle Wazów" w Człuchowienie dotyczy01-07-2011 14:1205-07-2011 05:33Urząd Miejski w CzłuchowieBurmistrz Miasta Człuchowa
7/2011Postanowienie o podjęciu postępowania administracyjego w sprawie: Budowy kompostowni pryzmowej dla odpadów wytworzonych na Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w CzłuchowieIPiOŚ.6220.1.2011.DL19-04-2011 12:0219-04-2011 10:04Urząd Miejski w CzłuchowieBurmistrz Miasta Człuchowa
8/2011Postanowienie o obowiązku sporządzenia raportu w związku z inwestycją polegającą na: Budowa kompostowni pryzmowej dla odpadów wytworzonych na Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w CzłuchowieIPiOŚ.1.6220.1.2011.DL19-04-2011 11:5719-04-2011 10:04Urząd Miejski w CzłuchowieBurmistrz Miasta Człuchowa
6/2011Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realiację przedsięwzięcia: Budowa kompostowni dla odpadów wytworzonych na Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Człuchowie. IPiOŚ.6220.1.2011.DL19-04-2011 11:3919-04-2011 09:41Urząd Miejski w CzłuchowieGmina Miejska Człuchów
1/2011Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy warsztatu samochodowego z zapleczem socjalnym oraz lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w miejscowości Człuchów, ul. Szczecińska 13c dz. nr 7/4 IPiOŚ.I.7624/2/1020-01-2011 14:3520-01-2011 13:37Urząd Miejski w Człuchowie*******
z 142