Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2642964
z 264297
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
93/2021Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew lub krzewówOS.613.1.47.2021.BM18-05-2021 09:4018-05-2021 09:40Starostwo Powiatowe w WejherowieStarostwo Powiatowe w Wejherowie
47/2021Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachGR.O.6220.07.2021.AS18-05-2021 09:3818-05-2021 09:38Urząd Miejski w SokółceSovareto Sp. z o. o.
92/2021Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew lub krzewówOS.613.1.22.2021.BM18-05-2021 09:3818-05-2021 09:38Starostwo Powiatowe w WejherowieStarostwo Powiatowe w Wejherowie
131/2021Decyzja zmieniająca decyzję Marszałka Województwa Opolskiego nr DOŚ.III.7225.22.2016.HM z 24 stycznia 2017 r. (ze zmianami), udzielającą Cementowni Odra S.A. w Opolu zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych - dwutlenku węgla (CO2) dla instalacji do produkcji klinkieru cementowego w piecu obrotowym o zdolności produkcyjnej 1500 Mg klinkieru na dobę, zlokalizowanej na terenie Spółki w Opolu przy ul. Budowlanych 9.DOŚ-III.7225.38.2020.HM18-05-2021 09:3718-05-2021 09:37Urząd Marszałkowski Województwa OpolskiegoMarszałek Województwa Opolskiego
132/2021Decyzja zmieniająca decyzję Marszałka Województwa Opolskiego nr DOŚ.III.MWo.7636-23/08 z 1 kwietnia 2009 r. (ze zmianami) udzielającą pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do powierzchniowej obróbki metali z zastosowaniem procesów chemicznych w wannach o objętości 51 m3 oraz dla instalacji pozostałych zlokalizowanej na terenie Betafence Sp. z o. o. w Reńskiej Wsi przy ul. Fabrycznej 1DOŚ-III.7222.36.2020.HM18-05-2021 09:3718-05-2021 09:37Urząd Marszałkowski Województwa OpolskiegoMarszałek Województwa Opolskiego
133/2021Decyzja udzielająca Betafence Sp. z o. o. z siedzibą w Kotlarni pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji spawania, malowania proszkowego oraz spalania inne niż energetyczne zlokalizowanych na terenie Betafence Sp. z o. o. w Reńskiej Wsi przy ul. Fabrycznej 1DOŚ-III.7221.6.2017.HM18-05-2021 09:3718-05-2021 09:37Urząd Marszałkowski Województwa OpolskiegoMarszałek Województwa Opolskiego
134/2021Wiosek o zmianą pozwolenia zintegrowanego udzielonego instalacji zlokalizowanej na terenie Nasycalni Podkładów Sp z o.o. w Pludrach przy ul. Wyzwolenia 18DOŚ-III.7222.21.2021.HM18-05-2021 09:3718-05-2021 09:37Urząd Marszałkowski Województwa OpolskiegoEKO-ENERGO projekt
69/2021Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla stacji bazowej BT_22378_TURAWA zlokalizowana w m. Kotórz Mały ul.Wodna, 46-045 TurawaBOŚ.6221.11.2021.KAH18-05-2021 09:3618-05-2021 09:36Starostwo Powiatowe w OpoluPOLKOMTEL INFRASTRUKTURA Sp. z o.o.
445/2021Wniosek o wydanie zezwolenia na czynności podlegające zakazom lub ograniczeniom w stosunku do gatunków objętych ochronąWPN.6401.1.52.2021.AT-W.118-05-2021 09:3518-05-2021 09:35Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie*******
446/2021Zgłoszenie podjęcia działań na podstawie art. 118 ustawy o ochronie przyrodyWPN.670.100.2021.JSz.118-05-2021 09:3518-05-2021 09:35Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w RzeszowiePaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Przemyślu
z 264297