Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 60
z 6
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
7/2020Decyzja - umorzenie postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.„Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na części działki nr ew. 1722, obręb Cieszyna”Gpr.6220.6.201905-03-2020 13:4305-03-2020 13:43Urząd Gminy FrysztakWójt Gminy Frysztak
22/2020Decyzja - umorzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica - Warzyce polegająca na budowie chodnika od km 35+087 do km 36+308 w m. Lubla”Gpr.6220.1.202006-07-2020 09:4006-07-2020 09:40Urząd Gminy FrysztakWójt Gminy Frysztak
6/2020Decyzja - umorzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na części działki nr ew. 1725, obręb Cieszyna”Gpr.6220.5.201905-03-2020 13:4305-03-2020 13:43Urząd Gminy FrysztakWójt Gminy Frysztak
22/2021Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa ujęcia i pobór wód podziemnych dla potrzeb Polonea Zdrój Sp. z o. o. za pomocą nowo odwierconych studni POL-3, POL-4 i POL5, ujmujących paleogeński poziom wodonośny i zlokalizowanych na działkach nr ewid. 1217 i 1211/2 w miejscowości Stepina, gm. Frysztak”Gpr.6220.1.202103-09-2021 15:2003-09-2021 15:20Urząd Gminy FrysztakWójt Gminy Frysztak
26/2020Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i odmawiająca zezwolenia na usunięcie drzewGpr.6131.65.202020-10-2020 09:0620-10-2020 09:06Urząd Gminy FrysztakWójt Gminy Frysztak
16/2020Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewGpr.6131.21.202003-06-2020 14:4203-06-2020 14:42Urząd Gminy FrysztakWójt Gminy Frysztak
31/2020Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewGpr.6131.95.202010-12-2020 10:5810-12-2020 10:58Urząd Gminy FrysztakWójt Gminy Frysztak
18/2020Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewGpr.6131.32.202003-06-2020 14:4203-06-2020 14:42Urząd Gminy FrysztakWójt Gminy Frysztak
17/2020Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewGpr.6131.27.202003-06-2020 14:4203-06-2020 14:42Urząd Gminy FrysztakWójt Gminy Frysztak
15/2020Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewGpr.6131.5.202003-06-2020 14:4203-06-2020 14:42Urząd Gminy FrysztakWójt Gminy Frysztak
z 6