Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 60
z 6
Numer ▲Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
1/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięciaGpr.6220.3.201802-07-2019 12:3402-07-2019 12:34Urząd Gminy Frysztak*******
1/2019raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia p.n. Budowa kabiny lakierniczej wraz ze zmianą sposobu użytkowania dwóch budynków na potrzeby blacharni i lakierni na działce nr 8/2 w miejscowości FrysztakGpr.6220.3.201802-07-2019 14:1002-07-2019 14:10Urząd Gminy Frysztakmgr inż. Piotr Skaza EKOCONSULTING
1/2020Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. "Budowa 2 odrębnych farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW (każda) wraz z infrastrukturą techniczną na części działek nr ew. 1722, 1725"Gpr.6220.12.201904-02-2020 14:2304-02-2020 14:23Urząd Gminy FrysztakStandard Power Development Sp. z o. o. Sp. k.
1/2021wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewGpr.6131.3.202102-03-2021 14:5202-03-2021 14:52Urząd Gminy FrysztakFundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego
1/2022Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej PV Stępina o mocy elektrycznej do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą”Gpr.6220.1.202217-06-2022 13:1617-06-2022 13:16Urząd Gminy FrysztakEVERCON
10/2019postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowiskoGpr.6220.5.201930-09-2019 12:2230-09-2019 12:22Urząd Gminy FrysztakWójt Gminy Frysztak
10/2020Wniosek o wydane decyzji o zezwolenie na usunięcie drzew z terenu działek numer - 88/7 położonej w obrębie ewidencyjnym Frysztak w ilości 1 sztuki,271 w ilości 6 sztuk,169 w ilości 3 sztuk,170/1 w ilości 2 sztuk,172/2 w ilości 9 sztuk,172/1 w ilości 4 sztuk- w obrębie Glinik Średni ,822/1 w ilości 3 sztuk,718 w ilości 5 sztuk,1005/1 w ilości 1 sztuki,1705 w ilości 4 sztuk,900 w ilości 2 sztuk,897/1 w ilości 2 sztuk- obręb Glinik Górny,1447 w ilości 3 sztuk,1676 Gogołów w ilości 1 sztuki,877/1 ilości 2 sztuki,2003 w ilości 3 sztuk,2065 w ilości 5 sztuk,2119/2 w ilości 1 sztuki,2119/1 w ilości 3 sztuk,2189/2 w ilości 4 sztuk,579 w ilości 3 sztuk,2303/5 w ilości 5 sztuk,2303/4 ilości 7 sztuk-obręb Gogołów,521/4 w ilości 2 sztuk,728/1 w ilości 3 sztuk,731 Stępina w ilości 1 sztuki,1096/1 w ilości 1 sztuk-obręb Stępina,878 ilości 11 sztuk,881 w ilości 2 sztuk, 1106 w ilości 1 sztuki-obręb Cieszyna,Gpr.6131.5.202003-06-2020 14:4203-06-2020 14:42Urząd Gminy FrysztakPGE Dystrybucja S.A
11/2019Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. "Budowa ujęcia wody z siecią wodociągową i infrastrukturą towarzyszącą" w miejscowościach: Pstrągówka gm. Wiśniowa i Stępina, Cieszyna, Pułanki gm. FrysztakGpr.6220.11.201909-12-2019 12:2709-12-2019 12:27Urząd Gminy FrysztakGmina Frysztak
11/2020wniosek o wydane zezwolenia na usunięcie drzew z terenu gdr 1114 w Gogołowie 15 sztukGpr.6131.21.202003-06-2020 14:4203-06-2020 14:42Urząd Gminy FrysztakPGE Dystrybucja S.A
11/2021Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 1125 w obrębie Lubla, Gmina Frysztak”.Gpr.6220.3.202119-07-2021 09:0519-07-2021 09:05Urząd Gminy FrysztakPCWO Energy Projekt Sp z o. o.
z 6