Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2772710
z 277271
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
851/2022Decyzja zezwalająca na zniszczenie siedlisk lub ostoi, będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku (...)OP-I.6401.193.2022.AF01-07-2022 17:3701-07-2022 17:37Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
850/2022Wniosek o zezwolenie na niszczenie siedlisk lub ostoi, będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynkuOP-I.6401.193.2022.AF01-07-2022 17:3701-07-2022 17:37Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieSpółdzielnia Mieszkaniowa Mistrzejowice
847/2022Decyzja - Zezwolenie na przetrzymywanie i posiadanie dwóch spreparowanych okazów (...)OP.6401.201.2022.GZ01-07-2022 17:3001-07-2022 17:30Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
846/2022Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na przetrzymywanie i posiadanie dwóch spreparowanych okazów (...)OP.6401.201.2022.GZ01-07-2022 17:3001-07-2022 17:30Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie*******
849/2022Decyzja - Zezwolenie na zniszczenie, usuniecie lub uszkodzenie jednego starego, nieczynnego gniazda (...)OP.6401.210.2022.GZ01-07-2022 17:3001-07-2022 17:30Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
848/2022Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zniszczenie, usuniecie lub uszkodzenie jednego starego, nieczynnego gniazda (...)OP.6401.210.2022.GZ01-07-2022 17:3001-07-2022 17:30Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieGmina Miejska Kraków – Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
835/2022Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji nakładającej obowiązek przeprowadzenia działań zapobiegawczychZS.512.1.7.2022.MK01-07-2022 17:1901-07-2022 17:19Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
836/2022Zgłoszenie prowadzenia działań na podstawie art. 118 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody w ramach zadania pn. „Potok Będkówka km 8+380-8+810 – prace utrzymaniowe”OP.670.182.2022.GZ01-07-2022 17:1901-07-2022 17:19Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowiePGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Krakowie
837/2022Zgłoszenie prowadzenia działań na podstawie art. 118 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody w ramach zadania pn. „Utrzymanie potoku Rączna km 2+200-2+700, 4+500-5+000”OP.670.183.2022.GZ01-07-2022 17:1901-07-2022 17:19Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowiePGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Krakowie
838/2022Zgłoszenie prowadzenia działań na podstawie art. 118 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody w ramach zadania pn. „Utrzymanie potoku Filipówka km 4+470 – 9+550”OP.670.190.2022.GZ01-07-2022 17:1901-07-2022 17:19Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowiePGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Krakowie
z 277271