Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 1504
z 151
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
21/2011wniosek o wydanie pozwolenia na wywóz nieczystości ciekłych6233.201113-04-2015 08:4613-04-2015 08:46Urząd Gminy Wilkołaz
41/2011Wniosek o pozwolenie na wywóz nieczystości ciekłych Oświadczenie o możliwości przyjmowania nieczystości w miejskiej oczyszczalni ścieków Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON Zaświadczenie o zmianie we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej Ksero dowodu rejestracyjnego Oświadczenie o nieposiadaniu zaległości podatkowych Umowa najmu lokalu Umowa obsługi serwisowej6233.201116-04-2015 08:4016-04-2015 08:40Urząd Gminy Wilkołaz
42/2015decyzja zezwalająca na usunięcie drzewOŚ.6131.21.201509-04-2015 07:4309-04-2015 07:43Urząd Gminy WilkołazWójt Gminy Wilkołaz
57/2011wniosek o wydanie decyzji na wycinkę drzewa Rysunek określający usytuowanie drzewa6131.201113-04-2015 09:3613-04-2015 09:36Urząd Gminy Wilkołaz
51/2011wniosek o wydanie decyzji na wycinkę drzew Mapa określająca usytuowanie drzew Tytuł własności6131.201113-04-2015 09:3513-04-2015 09:35Urząd Gminy Wilkołaz
48/2011Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie wyrobiska odkrywkowego torfu w miejscowości Wilkołaz Drugi" Wypisy z rejestru gruntów Mapy określające obszar planowanych inwestycji Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilkołaz Kartę informacyjną planowanego przedsięwzięcia na środowisko Dowód wniesienia opłaty skarbowej6220.201116-04-2015 08:4116-04-2015 08:41Urząd Gminy Wilkołaz
52/2011wniosek o wydanie decyzji na wycinkę drzew6131.201113-04-2015 14:3713-04-2015 14:37Urząd Gminy Wilkołaz
62/2011Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowa i adaptacja budynku przeznaczonego na zakład mechaniki pojazdowej w miejscowości Ostrów 30, na działce 211/4, gm. Wilkołaz" Karta informacyjna przedsięwzięcia Poświadczona kopia mapy ewidencyjnej Wypis z ewidencji gruntów Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy6220.201116-04-2015 08:4116-04-2015 08:41Urząd Gminy Wilkołaz
65/2011wniosek o wydanie decyzji na wycinkę drzewa Mapa określająca usytuowanie drzewa6131.201116-04-2015 08:4316-04-2015 08:43Urząd Gminy Wilkołaz
66/2011wniosek o wydanie decyzji na wycinkę drzew Mapa określająca usytuowanie drzew6131.201113-04-2015 09:5213-04-2015 09:52Urząd Gminy Wilkołaz
z 151