Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2842327
z 284233
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
169/2023Wniosek o wydanie zezwolenia na na wykonanie czynności podlegających zakazom w stosunku do dziko występujących zwierząt lub innych niż dziko występujących zwierząt objętych ochroną, w związku z realiz. przed. pol. na budowie gazociągu MOP 8,4 MPa w ramach zad. Budowa gazociągu Skoczów-Komorowice-Oświecim-Tworzeń - Etap II Gazociąg DN700 MOP 8,4 relacji Oświęcim-Tworzeń (m. Sławków) wraz z Systemową Stacją Redukcyjno-Pomiarową OświęcimWPN.6401.65.2023.DT03-02-2023 15:3303-02-2023 15:33Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachOperator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach,JT S.A.
170/2023Wniosek o wydanie zezwolenia na na wykonanie czynności podlegających zakazom w stosunku do dziko występujących roślin objętych ochroną, w związku z realiz. przed. pol. na budowie gazociągu MOP 8,4 MPa w ramach zad. Budowa gazociągu Skoczów-Komorowice-Oświecim-Tworzeń - Etap II Gazociąg DN700 MOP 8,4 relacji Oświęcim-Tworzeń (m. Sławków) wraz z Systemową Stacją Redukcyjno-Pomiarową OświęcimWPN.6400.1.2023.DT03-02-2023 15:3303-02-2023 15:33Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachOperator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach,JT S.A.
171/2023Wniosek o wydanie zezwolenia na niszczenie siedlisk i gniazd ptaków, w związku z wycinką drzew, rosnących na działce nr 672/63, obręb 0001 Aleksandrowice, przy ul. Henryka Siemiradzkiego w Bielsku-BiałejWPN.6401.79.2023.DT03-02-2023 15:3303-02-2023 15:33Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachMiasto Bielsko-Biała
1212/2021Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa i przebudowa dróg lokalnych, dodatkowych jezdni, linii elektroenergetycznych WN, SN i NN, sieci wodociągowej, linii sieci teletechnicznych, urządzeń melioracyjnych, rowów odwodnieniowych oraz wykonaniu odcinkowych regulacji cieków i przebudowie innej infrastruktury technicznej"WOOŚ.420.10.2021.KC03-02-2023 15:3303-02-2023 15:33Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachPrezydent Miasta Oświęcim
172/2023Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach: I. Stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Zmiana lasu na użytek rolny na działce nr 195 Koziegłowy (obręb 240902_4.0001 Koziegłowy)”;. II. Określająca istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji przedsięwzięcia.WOOŚ.420.20.2022.KC.603-02-2023 15:3303-02-2023 15:33Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
1322/2022Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Zmiana lasu na użytek rolny na działce nr 195 Koziegłowy (obręb 240902_4.0001 Koziegłowy)", gm. KoziegłowyWOOŚ.420.20.2022.KC03-02-2023 15:3303-02-2023 15:33Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach*******
2073/2022Wniosek o wydanie zezwolenia na niszczenie siedlisk ptaków usytuowanego w Rudzie Śląskiej przy ul. Latki 8a dz. nr 1236/72WPN.6401.704.2022.DT03-02-2023 15:3303-02-2023 15:33Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachGazownia w Rudzie Śłąskiej
173/2023Decyzja zezwalająca Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu na niszczenie siedlisk lub ostoi, będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania oraz na niszczenie, usuwanie lub uszkadzanie gniazd w odniesieniu do 1 pary sroki (Pica pica), w związku z planowaną wycinką 1 szt. sosny wejmutki o obwodzie pnia 57 cm, mierzony na wysokości 130 cm, rosnącej na działce nr 1236/72, przy ul. Latki 8A w Rudzie ŚląskiejWPN.6401.704.2022.DT.203-02-2023 15:3303-02-2023 15:33Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
174/2023Wniosek o wydanie zezwolenia na zniszczenie siedliska i gniazda ptaków, w związku z wycinką drzewa, rosnącego na działce nr 32, przy ul. Kurpiowskiej 1 w Jastrzębiu-ZdrojuWPN.6401.81.2023.KB03-02-2023 15:3303-02-2023 15:33Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachGórnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jastrzębiu-Zdroju
175/2023Wniosek o wydanie zezwolenia na niszczenie siedlisk i ostoi ptaków, w związku z termomodernizacją budynku przy ul. ul. Sucharskiego 58, 60, 62 w MyszkowieWPN.6401.82.2023.KB03-02-2023 15:3303-02-2023 15:33Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachMyszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa
z 284233