Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2908899
z 290890
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
76/2023Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Centrum Logistyczne wraz z infrastrukturą techniczną oraz zapleczem biurowo-socjalnym”, na terenie działek ewidencyjnych nr 190, 375 oraz na części działek ewidencyjnych nr 189/35, 191/1, 191/2, 376, obręb Mirków, gmina Długołęka.OŚ.6220.19.2023.MN21-09-2023 15:2721-09-2023 15:27Urząd Gminy DługołękaWójt Gminy Długołęka
1879/2023Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jasienica dla części działki nr 253 położonej w sołectwie JasienicaWOOŚ.410.373.2023.AB.221-09-2023 15:2621-09-2023 15:26Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
1620/2023Wniosek o wydanie zezwolenia na niszczenie siedlisk, gniazd, dziupli ptaków ptaków, w związku z wycinką drzew, rosnących na działce nr 2554/2, obręb Myszków, przy Alei Wolności w MyszkowieWPN.6401.570.2023.KB21-09-2023 15:2621-09-2023 15:26Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachCOLAS Sp. z o.o.
1880/2023Decyzja zezwalająca COLAS Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie na niszczenie siedlisk lub ostoi, będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania oraz na niszczenie, usuwanie lub uszkadzanie gniazd lub innych schronień w odniesieniu do 1 pary sierpówki (Streptopelia decaocto) oraz 1 pary bogatki (Parus major), w związku z planowaną wycinką 2 szt. lipy drobnolistnej o obwodzie pni 286 cm i 163 cm, mierzonych na wysokości 130 cm, rosnących na działce nr 2554/2, przy al. Wolności w MyszkowieWPN.6401.570.2023.PW.121-09-2023 15:2621-09-2023 15:26Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
1882/2023Decyzja zezwalająca Miejskiemu Zarządowi Dróg i Mostów, ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom, na niszczenie siedliska lub ostoi, będącego obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania oraz na niszczenie, usuwanie lub uszkadzanie gniazda w odniesieniu do 1 pary sierpówki Streptopelia decaocto, w związku z planowaną wycinką 1 szt. dębu czerwonego o obwodzie pnia 143 cm, mierzonym na wysokości 130 cm, rosnącego na działce nr 3969/390, przy ul. Warszawskiej 11 w BytomiuWPN.6401.544.2023.PW21-09-2023 15:2621-09-2023 15:26Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
1881/2023Wniosek o wydanie zezwolenia na niszczenie siedliska i gniazda ptaków, w związku z wycinką drzewa, rosnącego na działce nr 3969/390, przy ul. Warszawskiej 11 w BytomiuWPN.6401.544.2023.PW21-09-2023 15:2621-09-2023 15:26Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachMiejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu
1781/2023Wniosek o wydanie zezwolenia na niszczenie siedlisk i ostoi ptaków, w związku z termomodernizacją budynku Archiwum Państwowego w Częstochowie przy ul. Rejtana 13 w CzęstochowieWPN.6401.617.2023.PW21-09-2023 15:2621-09-2023 15:26Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach*******,Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
1883/2023Decyzja zezwalająca Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, ul. Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa na niszczenie siedlisk lub ostoi, będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania, niszczenie, usuwanie lub uszkadzanie gniazd, mrowisk, nor, legowisk, żeremi, tam, tarlisk, zimowisk lub innych schronień oraz umyślne uniemożliwianie dostępu do schronień w odniesieniu do 1 pary jerzyka (Apus apus) oraz 1 pary kawki (Corvus monedula) poprzez wykonanie prac remontowo-budowlanych budynku przy ul. Rejtana 13 w CzęstochowieWPN.6401.617.2023.PW21-09-2023 15:2621-09-2023 15:26Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
1884/2023Opinia do projektu dokumentu pn. „Plan Zrównoważonej Mobilności dla Aglomeracji Beskidzkiej 2040+”WOOŚ.410.437.2023.AOK21-09-2023 15:2621-09-2023 15:26Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
1635/2023Wniosek o wydanie zezwolenia na niszczenie siedlisk i gniazda ptaków, w związku z wycinką drzewa rosnącego na działce przy ul. Wodzisławskiej w ŻorachWPN.6401.574.2023.PW21-09-2023 15:2621-09-2023 15:26Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach*******
z 290890