Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 358
z 36
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
2008/I/0005Postanowienie Burmistrza Miasta Radziejów o uznaniu za wymagany obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko oraz określenie zakresu tego raportu dla inwestycji polegającej na budowie dróg gminnych w ulicach Kazimierza Wielkiego, Górczyńskiego, Chopina, Ks. Wieczorka, Toruńskiej, Moniuszki, Padarewskiego oraz ulicy bez nazwy (działka o numerze ew. 1419/2)11-08-2008 14:5311-08-2008 12:57Urząd Miasta Radziejów
23/2011OPINIAnie dotyczy29-04-2011 11:2629-04-2011 12:32Urząd Miasta RadziejówPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radziejowie
2008/A/0001wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie dróg gminnych, ulic: Kazimierza Wielkiego, Górczyńskiego, Chopina, Ks. Wieczorka, Toruńskiej, Moniuszki, Paderewskiego oraz dwóch ulic dojazdowych (bez nazwy) w Radziejowie wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową.B-7624/10804-06-2008 15:2604-06-2008 13:28Urząd Miasta Radziejów
2008/B/0001Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na relizację przedsięwzięcia polegającego na budowie dróg gminnych, ulic: Kazimierza Wielkiego, Górczyńskiego, Chopina, Ks. Wieczorka, Toruńskiej, Moniuszki, Paderewskiego oraz ulicy dojazdowej (bez nazwy) w Radziejowie wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową. Nr ewidencyjne działek: 33/19, 1361/1, 1361/2, 1361/3, 1402/2, 1427, 33/20, 33/21, 1502, 1373, 1394, 1412, 1503, 1501, 1419/2.B-7624/1/200804-06-2008 15:2904-06-2008 13:30Urząd Miasta Radziejów
2008/I/0001Zapytanie do Starostwa Powiatowego w Radziejowie o opinię w sprawie potrzeby sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko oraz o określenie zakresu tego raportu dla inwestycji polegającej na budowie dróg gminnych w ulicach Kazimierza Wielkiego, Górczyńskiego, Chopina, Ks. Wieczorka, Toruńskiej, Moniuszki, Padarewskiego oraz ulicy bez nazwy (działka o numerze ew. 1419/2)11-08-2008 11:0511-08-2008 09:12Urząd Miasta Radziejów
2008/I/0002Zapytanie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radziejowie o opinię w sprawie potrzeby sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko oraz o określenie zakresu tego raportu dla inwestycji polegającej na budowie dróg gminnych w ulicach Kazimierza Wielkiego, Górczyńskiego, Chopina, Ks. Wieczorka, Toruńskiej, Moniuszki, Padarewskiego oraz ulicy bez nazwy (działka o numerze ew. 1419/2)11-08-2008 14:0511-08-2008 12:57Urząd Miasta Radziejów
2008/A/0003wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia budowy dróg gminnych w ulicach: Kazimierza Wielkiego, Górczyńskiego, Chopina, Ks. Wieczorka, Toruńskiej, Moniuszki, Paderewskiego oraz ulica bez nazwy (działka o nr ewidencyjnym 1419/2) w Radziejowie wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogowąB-7624/3/0808-10-2008 10:3008-10-2008 10:00Urząd Miasta Radziejów
2008/I/0003Postanowienie Starosty Radziejowskiego o uznaniu za wymagany obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko oraz określenie zakresu tego raportu dla inwestycji polegającej na budowie dróg gminnych w ulicach Kazimierza Wielkiego, Górczyńskiego, Chopina, Ks. Wieczorka, Toruńskiej, Moniuszki, Padarewskiego oraz ulicy bez nazwy (działka o numerze ew. 1419/2)11-08-2008 14:3811-08-2008 12:57Urząd Miasta Radziejów
2008/I/0004Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radziejowie uznaniu za niewymagany obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko oraz dla inwestycji polegającej na budowie dróg gminnych w ulicach Kazimierza Wielkiego, Górczyńskiego, Chopina, Ks. Wieczorka, Toruńskiej, Moniuszki, Padarewskiego oraz ulicy bez nazwy (działka o numerze ew. 1419/2)11-08-2008 14:4211-08-2008 12:58Urząd Miasta Radziejów
2008/A/0002Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia przebudowy istniejącej kontenerowej stacji paliw płynnych tj. demontażu istniejącej stacji kontenerowej oraz budowie stacji paliw płynnych, a także dla prowadzonej działalności związanej z magazynowaniem i sprzedażą paliw stałych na działce o numerze ewidencyjnym 761 położonej przy ulicy Płowieckiej w RadziejowieB-7624/2/0813-08-2008 09:5813-08-2008 14:19Urząd Miasta Radziejów
z 36