Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 358
z 36
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
17/2011Wniosek o wycinkę 1 sztuki drzewa-gatunku wierzba przy ul. Brzeskiej 58 GK.6131.16.201126-04-2011 10:3626-04-2011 08:38Urząd Miasta Radziejów*******
42/2011Wniosek o wycięcie 10 sztuk drzew gatunku świerk przy ul.Kasprowicza 9 GK.6131.20.201125-05-2011 14:4425-05-2011 12:47Urząd Miasta Radziejów*******
12/2011Wniosek o wycinkę 1 sztuki drzewa- gatunku świerk przy ul. Wyzwolenia 39 GK-7635/7/201126-04-2011 09:0626-04-2011 07:16Urząd Miasta Radziejów*******
1/2010Rozbudowa stacji GPZ Radziejów wraz z wprowadzeniem linii 110 kV przewidzianej do realizacji na działce o nr ewid. 776/2 położonej w Radziejowie przy ul. RolniczejB-7624/4/1022-11-2010 10:3822-11-2010 09:44Urząd Miasta RadziejówBurmistrz Miasta Radziejów
34/2011Decyzja na wycięcie drzewaGK-7635/11/201125-05-2011 13:5325-05-2011 11:56Urząd Miasta RadziejówBurmistrz Miasta Radziejów
27/2011Decyzja na wycięci drzewaGK-7635/2/201125-05-2011 13:0525-05-2011 11:13Urząd Miasta RadziejówBurmistrz Miasta Radziejów
45/2011Burmistrz Miasta Radziejów podejmuje z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrociepłowni na biogaz na działce o numerze ewidencyjnym 689/2 położonej przy ul. Kościuszki w Radziejowie.B-7624/3/10/1/1107-06-2011 12:0107-06-2011 10:09Urząd Miasta RadziejówBurmistrz Miasta Radziejów
22/2011Postanowienie o zawieszeniu postępowania do czasu uzyskania uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radziejowie.B-7624/3/10/1/1129-04-2011 10:0129-04-2011 08:50Urząd Miasta RadziejówBurmistrz Miasta Radziejów
24/2011Postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 sztuk elektrowni wiatrowych typu NORDTANK 150 kW lub innego typu o podobnych parametrach wraz z elementami infrastruktury technicznej niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia w Radziejowie przy ul. Sportowej 22 oraz ustalające zakres Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.B-6220/3/201129-04-2011 11:4229-04-2011 12:36Urząd Miasta RadziejówBurmistrz Miasta Radziejów
5/2011decyzja na wycięcie drzewaGK-7633/25/2010/1120-01-2011 12:4820-01-2011 11:53Urząd Miasta RadziejówBurmistrz Miasta Radziejów
z 36