Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 358
z 36
Numer Znak Sprawy ▲Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
4/2014Postanowienie6220.1.201402-04-2014 11:3302-04-2014 11:33Urząd Miasta RadziejówBurmistrz Miasta Radziejów
3/2014Postanowienie6220.1.201402-04-2014 11:3302-04-2014 11:33Urząd Miasta RadziejówBurmistrz Miasta Radziejów
2/2014Postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.6220.1.201402-04-2014 11:3302-04-2014 11:33Urząd Miasta RadziejówBurmistrz Miasta Radziejów
2010/A/0001o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą Przebudowa dróg gminnych w Radziejowie. Nazwy planowanych do przebudowy ulic: - Langiewicza (nr ewid. działki 847), - Podgórna (nr ewid. działki 1013), - Miodowa (nr ewid. działki 1045), - Broniewskiego (nr ewid.działki 557), - Becińskiego (nr ewid. działki 558/1, 558/2), - Zachodnia (nr ewid. działki 376), - Stroma (nr ewid. działki 368, 347, 355), - Rzemieślnicza(nr ewid. działki 393).B – 7331/CP/2/201018-02-2010 08:0918-02-2010 09:21Urząd Miasta Radziejów
24/2011Postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 sztuk elektrowni wiatrowych typu NORDTANK 150 kW lub innego typu o podobnych parametrach wraz z elementami infrastruktury technicznej niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia w Radziejowie przy ul. Sportowej 22 oraz ustalające zakres Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.B-6220/3/201129-04-2011 11:4229-04-2011 12:36Urząd Miasta RadziejówBurmistrz Miasta Radziejów
25/2011Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 sztuk elektrowni wiatrowych typu NORDTANK 150 kW lub innego typu o podobnych parametrach wraz z elementami infrastruktury technicznej niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia w Radziejowie przy ul. Sportowej 22 do czasu przedłożenia Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.B-6220/3/201129-04-2011 11:5129-04-2011 12:36Urząd Miasta RadziejówBurmistrz Miasta Radziejów
20/2011Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 sztuk elektrowni wiatrowych typu NORDTANK 150 kW lub innego typu o podobnych parametrach wraz z elementami infrastruktury technicznej niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia w Radziejowie przy ul. Sportowej 22 na działce o nr ewidencyjnym 754/2. B-6220/3/201129-04-2011 10:1429-04-2011 08:49Urząd Miasta RadziejówPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO – USŁUGOWO – HANDLOWE Eksport – Import MATOR Jolanta Matuszak, Piotr Matuszak Spółka Jawna
2009/B/0023decyzja o warunkach zabudowy 7331/9/2009 dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania części istniejącego budynku usługowego handlowo – biurowego na budynek usługowy handlowo – hotelowo – gastronomiczny przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 767/17 i 767/22 położonych przy ulicy Rolniczej 20 w RadziejowieB-7331/9/200918-06-2009 08:2818-06-2009 06:40Urząd Miasta Radziejów
2009/A/0001wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej w ulicy Polnej w RadziejowieB-7331/CP/1/0906-01-2009 13:2506-01-2009 12:50Urząd Miasta Radziejów
2010/A/0002o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Radziejowie.B-7331/CP/1/1018-02-2010 10:3318-02-2010 09:34Urząd Miasta Radziejów
z 36