Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 358
z 36
Numer ▲Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
1/2010Rozbudowa stacji GPZ Radziejów wraz z wprowadzeniem linii 110 kV przewidzianej do realizacji na działce o nr ewid. 776/2 położonej w Radziejowie przy ul. RolniczejB-7624/4/1022-11-2010 10:3822-11-2010 09:44Urząd Miasta RadziejówBurmistrz Miasta Radziejów
1/2013Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachB.6220.1.201320-02-2013 13:5620-02-2013 13:56Urząd Miasta RadziejówKierownik Referatu BGKiM Urzędu Miasta Radziejów
1/2014Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachB.6220.1.201402-04-2014 11:3302-04-2014 11:33Urząd Miasta RadziejówBiuro Projektowo Wykonawcze ENERGOTELPROJEKT Sp. z o. o.
1/2015Program gospodarki ściekowej07-01-2015 12:3907-01-2015 12:39Urząd Miasta RadziejówBurmistrz Miasta Radziejów
1/2016Postanowienie w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.B.6220.3.201526-02-2016 15:1726-02-2016 15:17Urząd Miasta RadziejówBurmistrz Miasta Radziejów
1/2017Opracowanie ekofizjograficzneB.6721.1.2015/201707-04-2017 09:4407-04-2017 09:44Urząd Miasta RadziejówBurmistrz Miasta Radziejów
1/2018Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radziejowie N.NZ 40- 6-3-2/18ŚR.6720.1.201809-04-2019 12:5009-04-2019 12:50Urząd Miasta RadziejówPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radziejowie
1/2021Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska WOO.411.55.2021.MD117-12-2021 10:5317-12-2021 10:53Urząd Miasta RadziejówRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
10/2011Wniosek o wycinke 1 sztuki drzewa - świerk przy ul. Mickiewicza 10 GK-7635/4/201122-04-2011 09:2722-04-2011 07:29Urząd Miasta Radziejów*******
10/2012Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew lub krzewówGK.6131.2.201211-05-2012 13:2811-05-2012 13:28Urząd Miasta RadziejówBurmistrz Miasta Radziejów
z 36