Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 1409
z 141
Numer Znak Sprawy ▼Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
2009/B/0001Wydanie decyzji na nieodpłatne usunięcie Klonu (Acer) o obwodzie 172 cm na terenie Parku Miejskiego w Siemianowicach śląskich wpisanego do rejestru zabytków.06-02-2009 13:2306-02-2009 13:06Urząd Miasta Siemianowice Śląskie
4/2010Prognoza oddziaływania na środowisko dla Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części dzielnicy Przełajka w Siemianowicach Śląskich (wyłożenie powtórne).nie dotyczy20-12-2010 15:2520-12-2010 14:45Urząd Miasta Siemianowice ŚląskiePrezydent Miasta Siemianowice Śląskie
2010/C/0001Zakres przedmiotowy obejmuje ustalenia dot. przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy.08-09-2010 12:5708-09-2010 12:27Urząd Miasta Siemianowice Śląskie
2010/C/0002Zakres przedmiotowy obejmuje ustalenia dot. przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy.08-09-2010 13:0908-09-2010 12:27Urząd Miasta Siemianowice Śląskie
2010/F/0002Zgodnie z art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199 poz. 1227, z późn. zm.).08-09-2010 13:4908-09-2010 12:28Urząd Miasta Siemianowice Śląskie
2010/F/0001Zgodnie z art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199 poz. 1227, z późn. zm.).08-09-2010 13:5008-09-2010 12:27Urząd Miasta Siemianowice Śląskie
2009/E/0009Informacja o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania nimi13-07-2009 11:2013-07-2009 09:21Urząd Miasta Siemianowice Śląskie
2009/E/0003Informacja o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania nimi.26-03-2009 11:3926-03-2009 10:41Urząd Miasta Siemianowice Śląskie
2009/E/0002Informacja o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej przez EURO-net Sp. z o.o. w sklepie RTV EURO AGD w Siemianowicach śląskich ul. Wł. Jagiełły 4.19-03-2009 12:5219-03-2009 11:58Urząd Miasta Siemianowice Śląskie
2009/A/0034Wniosek dot. wydania decyzji na wycinkę drzewa rosnącego na działce o nr geodezyjnym 1475/15.12-03-2009 10:0112-03-2009 09:04Urząd Miasta Siemianowice Śląskie
z 141