Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 485
z 49
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
3/2014wniosek o wydanie decyzji środowiskowej - wykonanie ujęcia wód podziemnych dla potrzeb nawadniania upraw ziemniaków dz. 620/3 - MarcinkowiceGRLOŚ.6220.2.201414-07-2014 09:0314-07-2014 09:03Urząd Miejski w TucznieGospodarstwo Rolne Mirosław Ignaszak
6/2014zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej - wykonanie ujęcia wód podziemnych dla potrzeb nawadniania upraw ziemniaków dz. 620/3 - MarcinkowiceGRLOŚ.6220.2.8.201414-07-2014 09:0314-07-2014 09:03Urząd Miejski w TucznieBurmistrz Tuczna
2010/I/0016zawiadomienie stron u stwierdzeniu uczestnictwa organizacji ekologicznej Klub Przyrodników do przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej wraz z infrastrukturą w obrębie geodezyjnym Jeziorki Wałeckie, Lubiesz, Rzeczyca i Marcinkowice.01-06-2010 09:2401-06-2010 08:09Urząd Miejski w Tucznie
2007/B/0001środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegajacego na przebudowie istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej Era w TucznieOŚ -762/7/0624-07-2007 08:2924-07-2007 06:43Urząd Miejski w Tucznie
2007/A/0007ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy ekranu akustycznego lub ekranów akustycznych w pasie drogowym drogi krajowej nr 22 w RusinowieGPB-7331-36/200724-07-2007 08:3024-07-2007 06:43Urząd Miejski w Tucznie
2007/A/0004ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy przepustu regulującego spływ wód powierzchniowych w obrębie geodezyjnym StrzalinyGPB-7331/3/200624-07-2007 08:3324-07-2007 06:43Urząd Miejski w Tucznie
2007/E/0001Raport odziaływania na środowisko21-03-2008 12:0621-03-2008 11:31Urząd Miejski w Tucznie
2007/E/0002Raport odziaływania na środowisko21-03-2008 12:0521-03-2008 11:31Urząd Miejski w Tucznie
2007/A/0003środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegajacego na przebudowie istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej Era w TucznieOŚ -762/7/0624-07-2007 08:3524-07-2007 06:43Urząd Miejski w Tucznie
2007/A/0011środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na zalesieniu gruntów porolnych - obręb geodezyjny MartewGRLOŚ- 7624/1/3/200728-12-2007 15:1328-12-2007 14:23Urząd Miejski w Tucznie
z 49