Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 475
z 48
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
2007/A/0011środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na zalesieniu gruntów porolnych - obręb geodezyjny MartewGRLOŚ- 7624/1/3/200728-12-2007 15:1328-12-2007 14:23Urząd Miejski w Tucznie
2008/A/0004środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na zainstalowaniu wolnostojących elektrowni wiatrowych w prognozowanym okresie czasu inwestycji, w obrębie geodezyjnym Tuczno 107, Gmina TucznoGRLOŚ-7624/1/7/200825-03-2008 10:5125-03-2008 09:55Urząd Miejski w Tucznie
2008/A/0003środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na zainstalowaniu wolnostojących elektrowni wiatrowych w prognozowanym okresie czasu inwestycji, w obrębach geodezyjnych : Lubiesz, Jeziorki, Zdbowo, gmina TucznoGRLOŚ-7624/1/6/200825-03-2008 10:5325-03-2008 09:55Urząd Miejski w Tucznie
2008/A/0009środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji i przebudowie istniejącej studni kopanej - obręb geodezyjny LubieszGRLOŚ-7624/1/12/200813-11-2008 11:2113-11-2008 10:23Urząd Miejski w Tucznie
2009/B/0003środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacj i rozbudowie istniejącej studni kopanej zlokalizowanej na działce nr 120, obręb geodezyjny LubieszGRLOŚ-7624/1/12/2008/0905-02-2009 14:1005-02-2009 13:12Urząd Miejski w Tucznie
2008/A/0007środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stawów rybnych karpiowych w m. RzeczycaGRLOŚ-7624/1/10/200820-10-2008 14:0024-10-2008 06:40Urząd Miejski w Tucznie
2007/A/0008środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Era - 44120 Bytyń JezioroOŚ-762/3/0706-09-2007 08:3402-11-2007 15:23Urząd Miejski w Tucznie
2008/B/0004środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej z przepompowniami ścieków dla wsi Jeziorki gm. TucznoGRLOŚ-7624/1/4/200818-04-2008 13:2318-04-2008 11:26Urząd Miejski w Tucznie
2008/A/0001środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej z przepompowniami ścieków dla wsi Jeziorki gm. TucznoGRLOŚ-7624/1/4/200821-03-2008 12:0321-03-2008 11:31Urząd Miejski w Tucznie
2008/B/0005środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków dla wsi Rzeczyca oraz kolektora tłocznego ścieków Jeziorki - Rzeczyca gm. TucznoGRLOŚ-7624/1/5/200818-04-2008 13:2218-04-2008 11:26Urząd Miejski w Tucznie
z 48