Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 475
z 48
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji ▲Data publikacji
Akcja
2007/B/0007ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznegoGPB-7331-36/200724-07-2007 08:2224-07-2007 06:43Urząd Miejski w Tucznie
2007/B/0006ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci kanalizacyjnej z przyłączami i pompownią ścieków dla budynków przy ul. Wolności nr 22-28 oraz przy ul. Parkowej 4 w TucznieGPB-7331-35/200724-07-2007 08:2524-07-2007 06:43Urząd Miejski w Tucznie
2007/B/0005ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy trzech suszarni kontenerowych drewnaGPB-7331-28/200724-07-2007 08:2624-07-2007 06:43Urząd Miejski w Tucznie
2007/B/0004ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy przepustu regulującego spływ wód powierzchniowych w obrębie geodezyjnym StrzalinyGPB-7331/3/200624-07-2007 08:2624-07-2007 06:43Urząd Miejski w Tucznie
2007/B/0003decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy zbiornika retencyjnego w obrębie geodezyjnym StrzalinyGPB-7331/2/200724-07-2007 08:2724-07-2007 06:43Urząd Miejski w Tucznie
2007/B/0002środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Zakładu Przeróbki Kruszywa RzeczycaOŚ-762/2/0724-07-2007 08:2824-07-2007 06:43Urząd Miejski w Tucznie
2007/B/0001środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegajacego na przebudowie istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej Era w TucznieOŚ -762/7/0624-07-2007 08:2924-07-2007 06:43Urząd Miejski w Tucznie
2007/A/0007ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy ekranu akustycznego lub ekranów akustycznych w pasie drogowym drogi krajowej nr 22 w RusinowieGPB-7331-36/200724-07-2007 08:3024-07-2007 06:43Urząd Miejski w Tucznie
2007/A/0006ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci kanalizacyjnej z przyłączami i pompownią ścieków dla budynków przy ul. Wolności nr 22-28 oraz przy ul. Parkowej 4 w TucznieGPB-7331-35/200724-07-2007 08:3124-07-2007 06:43Urząd Miejski w Tucznie
2007/A/0005ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy trzech suszarni kontenerowych drewnaGPB-7331-28/200724-07-2007 08:3324-07-2007 06:43Urząd Miejski w Tucznie
z 48