Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 475
z 48
Numer ▲Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
1/2010decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach- odbudowa Kanału RzeczycaGRLOŚ-7624/1/3/2009/201001-12-2010 11:0101-12-2010 10:57Urząd Miejski w TucznieBurmistrz Tuczna
1/2012wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na poborze wód podziemnych z ujęcia na działce nr 252 w miejscowości Lubiesz, gmina TucznoGRLOŚ.6220.3.201224-08-2012 10:5624-08-2012 10:56Urząd Miejski w TucznieGospodarstwo Rolne Mirosław Ignaszak
1/2013wniosek- w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pt. „ Przebudowa mostu w ciągu drogi leśnej na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego O/O Sitno nad rzeką Płociczną”.GRLOŚ.6220.1.201305-03-2013 13:3405-03-2013 13:34Urząd Miejski w TuczniePrzedsiębiorstwo Budowy Tras Komunikacyjnych "TRAKT"
1/2014Obwieszczenie o możliwości składania uwag i wniosków do aktualizacji POŚGLOŚ.602.6.4.2013/201402-07-2014 13:4002-07-2014 13:40Urząd Miejski w TucznieBurmistrz Tuczna
1/2015zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających- produkcja regranulatu z tworzyw sztucznych - dz. 3/5 TucznoGRLOŚ.6220.10.3.2014/201518-03-2015 13:0818-03-2015 13:08Urząd Miejski w TucznieBurmistrz Tuczna
1/2016wniosek o decyzje środowiskową- modernizacja i rozbudowa o zbiornik retencyjny stacji uzdatniania wody - dz. 163/8 TucznoGRLOŚ.6220.1.201627-04-2016 12:3027-04-2016 12:30Urząd Miejski w TucznieBurmistrz Tuczna
1/2017decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach- rozbudowa hali magazynowo produkcyjnej dz. 423/4 - Tuczno 109GRLOŚ.6220.3.27.2016/201701-02-2017 13:3201-02-2017 13:32Urząd Miejski w TucznieBurmistrz Tuczna
1/2018zawiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu - decyzja środowiskowa - przebudowa drogi Martew - TucznoGRLOŚ.6220.7.8.2017/201820-03-2018 09:2020-03-2018 09:20Urząd Miejski w TucznieBurmistrz Tuczna
1/2019zawiadomienie - wszczęcie postępowania- farma fotowoltaiczna- obręb geodezyjny RzeczycaGRLOŚ.6220.1.1.201915-03-2019 15:0115-03-2019 15:01Urząd Miejski w TucznieBurmistrz Tuczna
1/2020wniosek o wydanie decyzji środowiskowej - przebudowa drogi powiatowej nr 2318Z na odcinku Tuczno - Miłogoszcz - droga krajowa nr 22GRLOŚ.6220.1.202002-12-2020 13:3202-12-2020 13:32Urząd Miejski w TuczniePowiatowy Zarząd Dróg w Wałczu
z 48