Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 61
z 7
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
4/2018Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięciaGPI.6220.5.12.201724-04-2018 12:3024-04-2018 12:30Urząd Gminy SadowneWójt Gminy Sadowne
2/2013Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 4206W Sadowne - Kołodziąż - Złotki - granica powiatu w km 2+670,00 - 4+270,00 na działkach o numerach ewidencyjnych gruntu 870, 871 – obręb Zieleniec i 879/2, 937, 1046 – obręb Sadowne”.GP.6220.1.201324-05-2013 17:2724-05-2013 17:27Urząd Gminy SadownePowiat Węgrowski
3/2013Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskoGP.6220.1.4.201324-05-2013 17:2724-05-2013 17:27Urząd Gminy SadowneWójt Gminy Sadowne
5/2013decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięciaGP.6220.1.7.201324-05-2013 17:2724-05-2013 17:27Urząd Gminy SadowneWójt Gminy Sadowne
6/2013Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięciaGP.6220.2.201310-09-2013 14:3110-09-2013 14:31Urząd Gminy SadowneGmina Sadowne
7/2013Decyzja o umorzeniu postępowaniaGP.6220.2.4.201310-09-2013 14:3110-09-2013 14:31Urząd Gminy SadowneWójt Gminy Sadowne
8/2013Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięciaGP.6220.3.201322-11-2013 14:5222-11-2013 14:52Urząd Gminy SadowneGmina Sadowne
9/2013Decyzja o umorzeniu postępowaniaGP.6220.3.1.201322-11-2013 14:5222-11-2013 14:52Urząd Gminy SadowneWójt Gminy Sadowne
10/2013Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięciaGP.6220.4.201322-11-2013 15:0422-11-2013 15:04Urząd Gminy SadowneGmina Sadowne
11/2013Decyzja o umorzeniu postępowaniaGP.6220.4.1.201322-11-2013 15:1022-11-2013 15:10Urząd Gminy SadowneWójt Gminy Sadowne
z 7