Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2771868
z 277187
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
361/2022opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoWOO-III.410.1.38.2022.ML29-06-2022 14:5329-06-2022 14:53Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KielcachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach
71/2022Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewówOiSO.6131.1.82.2022.MD29-06-2022 14:5329-06-2022 14:53Urząd Gminy CzernicaStarostwo Powiatowe we Wrocławiu
303/2022DecyzjaOS-IV.7422.14.2022.WZ29-06-2022 14:5029-06-2022 14:50Urząd Marszałkowski Województwa PodkarpackiegoMarszałek Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
98/2022Zgłoszenie instalacjiOS.6221.1.25.2022.ME29-06-2022 14:4929-06-2022 14:49Starostwo Powiatowe w WejherowieStarosta Wejherowski
142/2022Wniosek dotyczący usunięcia 1 drzewa na działce nr 483/23 obręb 213 ul. Torowa 7 w Rzeszowie.SR-III.6131.55.202229-06-2022 14:3629-06-2022 14:36Urząd Miasta RzeszowaPrezydent Miasta Rzeszowa reprezentowany przez Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
307/2022Odmowa udzielenia zezwolenia na usunięcia 1 drzewa na działce nr 483/23 obręb 213 ul. Torowa 7 w Rzeszowie.SR-III.6131.55.202229-06-2022 14:3629-06-2022 14:36Urząd Miasta RzeszowaPrezydent Miasta Rzeszowa reprezentowany przez Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
232/2022wniosek o zmianę decyzji Prezydenta Miasta Rzeszowa z dn. 31.01.2022r. znak SR-III.6131.185.2021SR-III.6131.85.202229-06-2022 14:3629-06-2022 14:36Urząd Miasta RzeszowaDevelopres Bella Dolina II SP z o.o.
308/2022Zmiana decyzji Prezydenta Miasta Rzeszowa z dn. 31.01.2022r. znak SR-III.6131.185.2021 w zakresie wyznaczenia nowego terminu usunięcia i przesadzenia drzew.SR-III.6131.85.202229-06-2022 14:3629-06-2022 14:36Urząd Miasta RzeszowaPrezydent Miasta Rzeszowa reprezentowany przez Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
63/2022Wniosek o usunięcie 3 drzew na działce nr 1308 obręb 207 ul. Szopena w Rzeszowie.SR-III.6131.27.202229-06-2022 14:3629-06-2022 14:36Urząd Miasta Rzeszowa*******
309/2022Udzielenie zezwolenia na usunięcie 2 drzew na działce nr 1308 obręb 207 ul. Szopena w Rzeszowie. Odmowa udzielenia zezwolenia na usunięcie 1 drzewa na działce nr 1308 obręb 207 ul. Szopena w Rzeszowie.SR-III.6131.27.202229-06-2022 14:3629-06-2022 14:36Urząd Miasta RzeszowaPrezydent Miasta Rzeszowa reprezentowany przez Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
z 277187