Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 4087
z 409
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji ▲
Akcja
2008/A/0001Wniosek na usunięcie drzew rosnących na terenie oczyszczalni ścieków w SzczecinkuTI-7635/60/200823-05-2008 08:1923-05-2008 06:24Urząd Miasta Szczecinek
2008/A/0003Wniosek na usunięcie drzew rosnących na terenie posesji przy ul.Pilskiej 5 w SzczecinkuTI-7635/63/200823-05-2008 09:4323-05-2008 07:56Urząd Miasta Szczecinek
2008/A/0004Wniosek na usunięcie drzewa rosnącego na terenie działki 79/2 ul.Waryńskiego 1 w SzczecinkuTI-7635/59/200823-05-2008 09:5123-05-2008 07:56Urząd Miasta Szczecinek
2008/A/0002Wniosek na usunięcie drzew i krzewów rosnących na terenie posesji przy ul.Pilskiej 30 w SzczecinkuTI-7635/62/200823-05-2008 09:4023-05-2008 07:56Urząd Miasta Szczecinek
2008/B/0003Zezwolenie na usunięcie drzewa rosnącego na terenie działki 79/2 przy ul. Waryńskiegi 1 w SzczecinkuTI-7635/59/200823-05-2008 10:0823-05-2008 08:16Urząd Miasta Szczecinek
2008/B/0004Zezwolenie na usunięcie drzew rosnących na terenie oczyszczalni ścieków w SzczecinkuTI-7635/60/200823-05-2008 10:1423-05-2008 08:16Urząd Miasta Szczecinek
2008/B/0005Stwierdzenie braku obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia, polegającego na przebudowie istniejącej stacji paliw płynnych z remontem istniejącego pawilonu i budową wiaty na śmieci, działka nr 152 obręb 20 przy ul. 28 Lutego 7 w SzczecinkuPPUA.7624-1003-11/0826-05-2008 12:0426-05-2008 10:19Urząd Miasta Szczecinek
2008/B/0002Przebudowa układu komunikacyjnego w centrum miasta – ulice: Podwale, Ogrodowa, Jana Pawła II w Szczecin-ku wraz z budową parkingów, kanalizacji deszczowej i oświetlenia na terenie działek: 87, 153/4, 153/5, 153/6, 154/1, 156/2, 156/6, 161/3, 178/1, 178/2, 182/1, 183/6, 184/4, 185/3, 185/5, 188/1, 185/13, 188/2, 199/2, 201/11, 202/2, 200/3, 201/7, 201/8, 951, 952, 953, 954, 955/1, 981/2, 991 położonych w obrębie 13PPUA.7624-2367-06/0826-05-2008 12:1326-05-2008 10:19Urząd Miasta Szczecinek
2008/B/0001Stwierdzenie braku obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia, polegającego na przebudowie ulicy Mierosławskiego wraz z wymianą oświetlenia drogowego i odwodnieniem, na dz. nr 279/2, nr 293, 294 - obr. 13; nr 5 - obr. 12; nr 237/4, nr 247, 226/1, 1, 9, 225/2, 233, 246, 348/1 – obr. 08 w Szczecinku.PPUA.7624-2373-7/0820-05-2008 12:0926-05-2008 10:19Urząd Miasta Szczecinek
2008/B/0007Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów rosnących na terenie posesji przy ul. Pilskiej 5 w SzczecinkuTI-7635/63/200827-05-2008 08:4327-05-2008 06:46Urząd Miasta Szczecinek
z 409